Originál nechal Karel IV. zhotovit v roce 1349 a po korunování na římského krále v Cáchách ji věnoval zdejšímu dómu k uctění Karla Velikého, prvního císaře Svaté říše římské. Právě tam ji mohl Jiří Urban díky vstřícnosti správy dómu studovat a dokumentovat.

Kopie je stejně jako originál zhotovena ze zlaceného stříbra, s použitím 82 přírodních kamenů a gem. Broušené kameny jsou prací Jana Kroupy, kopie antických figurálních gem vyřezala Eva Mrákotová-Víšková. „Kopii korun zapůjčil její autor zlatník a šperkař Jiří Urban. Jde o výjimečnou příležitost vidět tento unikát v našem muzeu před jeho úschovou do soukromé sbírky,“ uvedl k jedinečnému exponátu kurátor sbírek výtvarného umění a šperku Miroslav Cogan.