Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je tento trend bohužel patrný i v celoevropském měřítku. Lidé se snaží úbytek motýlů, který je zapříčiněn hlavně úbytkem jejich přirozeného prostředí, zvrátit. Právě proto vznikají po celé republice tzv. motýlí louky.

MÍSTO STERILNÍHO ANGLICKÉHO TRÁVNÍKU LOUKA

„Motýlí louka je radost, kterou můžete dát sobě a svým blízkým. Místo sterilního anglického trávníku, který je prakticky bez života, zasejete na svém pozemku květnatou motýlí louku, která životem přímo kypí. Kromě desítek druhů divokých květin a trav na motýlí louce najdete desítky a stovky druhů bezobratlých živočichů. Z těch nejkrásnějších jsou to právě motýli," vysvětluje na webových stránkách Českého ráje Aleš Hoření, jak a proč zakládat motýlí louky.

Právě v Českém ráji vznikla před několika lety první motýlí louka. U Frýdštejna ji vysázel Igor Vícha. Tím ale označování motýlích luk skončilo. „Byla to spíš jednorázová akce. Samozřejmě i nadále podporujeme diverzitu a druhově bohaté louky. Neoznačujeme je motýlí, ale květnaté. Roste zemědělská činnost, vysévání umělých travních ploch a chybí byliny," řekl Jan Višinský z regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Podle něj navíc každý motýl potřebuje jiný druh byliny. Takže čím rozmanitější louka, tím větší šance pro motýly. „Například modrásci, kteří se tady vyskytují, jsou závislí na výskytu rostliny krvavec toten," dodal botanik.