Oldřich Blažek je hasičem neuvěřitelných šedesát čtyři roků. Začínal kdysi cvičit na Hrubé Skále od roku 1969 je součástí hasičského sboru ve Hnanicích, kde byl jedenatřicet let velitelem. „Měl jsem štěstí na lidi, vždycky se s nimi dobře spolupracovalo. Naší prioritou byla starost o hasičskou techniku pro případ výjezdu a práce s mládeží. S tou sice pracovala moje manželka, ale moc rád jsem jí pomohl. S dětmi to byla úžasná léta, mnozí odchovanci jsou nyní našimi členy a jsem rád, že se s dětmi u nás pracuje dál," připomíná. Jejich hasičskou zbrojnicí bývala stará budova se zvoničkou, v devadesátých letech proběhla rekonstrukce. Na ní hasiči odpracovali na tři tisíce hodin zdarma.

Oldřich Blažek vždy patřil k těm, kteří bez dlouhých řečí pomáhali. Pracoval v zastupitelstvu jak v Hnanicích, tak později na Hrubé Skále, kam nyní osada patří. Byl  u veškerého dění v obci, u hasičů pomáhal jako řidič a  strojník. Zastával hasičské funkce v krajském sdružení hasičů, společně s hasiči okresu Semily byl mezi těmi, kteří se podíleli na rekonstrukci zámku Přibyslav, kde je dnes Centrum hasičského hnutí. „Nikdy bych nevěřil, že tam někdy budu přebírat vysoké vyznamenání," směje se. Dodává současně, že v Hnanicích a mezi hasiči obecně měl štěstí na skvělé lidi. Vážil si každé dobré práce, každého úspěchu. „S lidmi jsem rád dodnes, nevyjímaje hasiče. Udělené vysoké vyznamenání neznamená, že bych přestal pomáhat, naopak, „ dodává.

Věra Nutilová