Údolní rašeliniště na Nové louce, které se rozkládá na obou březích Blatného potoka, je častým turistickým cílem. Obdivovat zde můžete typické zástupce jizerskohorské fauny a flóry, jako například masožravá rosnatka okrouhlolistá, vzácné druhy pavouků nebo různé druhy ptáků. Stejně jako některá další rašeliniště v našich horách, je i toto ohroženo vysycháním.

OBNOVA VODY

Na tento fakt reaguje projekt s názvem Obnova biotopu rašeliniště v rezervaci Nová louka. Cílem celého projektu je zastavit proces zarůstání rašeliniště nepůvodní vegetací, posílit populace chráněných rostlin a zajistit větší retenci vody v krajině. „Opakující se dlouhotrvající letní sucha, která střídají extrémní přívalové deště, nás vedou k realizaci podobných projektů, které citlivě pracující s vodou v přírodě," vysvětlil Ondřej Petrovský z Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která se bude na financování projektu podílet.

VYTVOŘÍ KASKÁDU

Samotná revitalizace bude provedena pomocí kaskády dřevěných přehrážek tak, aby se hladina podzemní vody mohla navrátit k povrchu a cenný biotop se mohl dále přirozeně obnovovat. Celkem bude do více než 2 700 metrů stávajících drenážních příkopů na ploše skoro 6 hektarů umístěno na 380 přehrážek. To vše sebou postupem času přinese kýžený výsledek, jímž je návrat do původního stavu.

Projekt, který začne letos na podzim, vypracoval Jizersko-ještědský horský spolek. Ten už má s podobnými pracemi zkušenosti z minulých let, kdy byla aplikována na Klugeho louce. „Rašeliniště na Nové louce vysychá, protože se tam už v minulosti udělaly odvodňovací rýhy," informoval pracovník spolku Leoš Vašina s tím, že tam vznikly kvůli těžbě dřeva. V rašeliništi totiž stromy rostou mnohem pomaleji.

Celkový rozpočet je zhruba 2,1 milionu korun a převážnou část se podařilo získat z prostředků Evropské unie Jizersko-ještědskému horskému spolku, který je zároveň investorem celé akce. Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor se zavázala, že poskytne 15 procent potřebného spolufinancování, které se pohybuje kolem 314 tisíc korun, další prostředky poskytnou i Lesy České republiky.

Do pomoci se ovšem zapojila i veřejnost a to díky mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem. „Během tří dnů se lidem podařilo potřebný počet splnit. Ohromně si toho ceníme," mohl se už včera pochlubit Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Díky úsilí sportovců tak Nadace ČEZ, pod níž tato mobilní aplikace spadá, poskytne finanční dar ve výši 50 000.

Odstartovat by se s budováním kaskády dřevěných přehrážek mělo na podzim. Přesné datum začátku prací zatím nestanovili. Skončit by se mělo v létě příštího roku. „V současné době jsme ve fázi výběru firmy, která projekt bude realizovat," dodal na závěr Petrovský. Rašeliniště v oblasti státní přírodní rezervace tak dostává novou naději na záchranu.