Zákaz používání zábavní pyrotechniky platí ze zákona o ochraně přírody a krajiny ve všech čtyřech národních parcích (NP) v ČR celoročně. Jejich zástupci na to upozorňují zvláště před koncem roku, kdy tím lidé ruší divokou zvěř nejvíce.

"Krkonoše jsou specifické v tom, že mají návštěvníky z mnoha zemí světa. Informační kampaň proto vedeme v celé řadě jazyků, včetně ruštiny nebo holandštiny," řekl ČTK Drahný.

Za porušení zákazu hrozí pokuty, na místě až do 10 tisíc korun. "Pro divoká zvířata je používání zábavní pyrotechniky, které doprovází hlasité výbuchy a ostré světelné efekty, velmi stresující. Při útěku, většinou noční krajinou, tak vydávají velkou spoustu potřebné energie a také jim hrozí zranění," uvedl Drahný.

Pozor i na lampiony štěstí

Správci národního parku upozorňují i na vypouštění lampionů štěstí, které znečišťují krajinu.

Národní parky společně s ministerstvem životního prostředí vydaly informační plakáty v několika jazykových mutacích, které mají upozornit na možná rizika spojená s používáním zábavní pyrotechniky. Jsou k dispozici v informačních a návštěvnických střediscích národních parků, ale také v místních hotelech, penzionech a kolují po sociálních sítích. V ČR jsou KRNAP, NP Šumava, NP Podyjí a NP České Švýcarsko.

Krkonošský národní park byl založen v roce 1963 a je nejstarším národním parkem v ČR. Rozkládá se téměř na 55.000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec. Spolu s polským parkem tvoří KRNAP největší chráněnou přírodní oblast ve střední Evropě. Patří také k nejnavštěvovanějším národním parkům v ČR.