Na křižovatce ulic Antala Staška a J. Kábrta a u zadního vjezdu na vlakové nádraží u bývalých jatek započne oprava vodovodu a kanalizace. Od půlky dubna pak bude následovat i oprava komunikace a chodníků. „Dílčí termín dokončení všech prací v úseku od křižovatky na Karlově po odbočku ke koupališti je konec května. Majitelé nemovitostí u Láně, koupaliště a podél cesty na Chlum musí počítat s omezeními, žádáme je o shovívavost," sdělila skrz webové stránky města Petra Devátá, referent silničního správního úřadu.

Ve zbývajícím úseku, tedy od zadního vjezdu na vlakové nádraží po Školní náměstí, budou práce zahájeny zhruba na počátku dubna.