Nad slabší včelařskou sezónou se v první polovině letošního jara podepsaly teplotní výkyvy. Včelám sebraly síly především březnové a dubnové poklesy teplot a v návaznosti na to i chudší květová nadílka. V současnosti ovšem hmyzí pomocníci bojují i s pro ně jedovatým postřiky na polích. Vévodí především ošetřování řepky.

„V posledních týdnech registruje Státní veterinární správa zvýšený počet hlášených podezření na otravu včelstvech, kterých od počátku roku eviduje více než deset," stojí ve zprávě veterinární zprávy ze sklonku května.

Odborníci upozorňují, že k hromadným úhynům včelstvech dochází s příchodem teplých měsíců zejména v období květu řepky a s tím spojeným chemickým ošetřováním.

V KRAJI PŘÍPADY NEJSOU

Zemědělci na Královéhradecku jsou zatím „vzorní" a veskrze vůči včelám podle statistik veterinářů ohleduplní. Ve většině případů všechny nařízení veterinární správy, respektive Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu dodržují.

„V současné době jsme nic takového neregistrovali. Zatím máme naštěstí uvědomělé zemědělce," řekl ředitel krajské veterinární správy Aleš Hantsch s tím, že povinností zemědělců je vždy pro včely nebezpečné postřiky hlásit, aby byli vyrozuměni především včelaři.

„To, co pozorujeme, se většinou děje v jiných krajích," dodal Hantsch.

Ani v loňském roce veterinární správa na Královéhradecku žádný potvrzený úhyn včel v souvislosti s postřiky na poli nezaznamenala. Nejbližší potvrzený případ byl v předchozí sezóně zaznamenán v sousedním Pardubickém kraji nedaleko Chrudimi.

Celkově se pak veterinární správa v rámci České republiky loni zabývala 22 případy úhynu včelstvech. Z toho byla bezprostředně potvrzena souvislost s postřiky na polích v osmi případech.

„Laboratorně byla prokázána přítomnost účinných látek v uhynulých včelách i v odebraných vzorcích porostu v osmi případech. Nejčastěji ošetřovaným porostem, který včelám způsobuje vážné zdravotní problémy, jsou plochy oseté řepkou," upřesnil mluvčí veterinární správy Petr Majer. Nejčastěji byla bezohlednost zemědělců zaznamenána na Moravě.

Ve Žlunicích na Jičínsku problémy s chemickým postřikem, který by ohrozil včelstva, eliminují.

„Máme zodpovědného zaměstnance, který vyráží aplikovat chemický postřik v noci. Nejdříve se ale domluví s naším včelařem, ten úly navečer uzavře," popisuje nám ochranná opatření v podniku Agro Žlunice agronom Radek Mydlář.

Farmáři se tu zabývají nejen rostlinou a živočišnou výrobou, ale také ovocnářstvím. Pro opylení ovocných stromů a řepky si pořídili včelstva už před dvaceti lety. Ze sedmdesáti se rozrostla na více jak stovku. Důvod? Málo opylovačů v regionu.

O medonosky tu pečuje zkušený odborník, na kterého nedají zemědělci dopustit.

„Stará se také o to, aby včely měly co největší produkci. Med pak nabízíme v našem podniku. Je přírodní, z květů ovocných stromů, řepky. Druhý stáčený pochází z pylu lesních stromů a slazenky vratičolisté, kterou tu kvůli včelkám vyséváme," prozrazuje agronom, jak ve Žlunicích včelkám přednášejí. A aby jim šetřili síly, za potravou je transportují.

Základna včelstev je v ovocných sadech. „Dále máme čtyři kočující soupravy, které převážíme brzy ráno na rozkvetlá pole, aby včelky měly kde sbírat pyl," poučuje nás Mydlář a dodává. „Jsme k přírodě ohleduplní, i když nás mnozí napadají. Dodržujeme veškeré normy, jsme pod přísnou kontrolou," brání se slovním útokům vůči zemědělcům kvůli přihnojování polí i chemickým postřikům.

ZJIŠTĚNÍ ZÁVISÍ NA RYCHLOSTI ODBĚRU

Pokud dojde ze strany veterinární správy k podezření, že k úhynu včel došlo z nedbalosti zemědělců, k potvrzení domněnky mají veterináři hodiny. „Odběr je nutné provést do 72 hodin od aplikace přípravků na ochranu rostlin a zajistit předání do laboratoře," upřesňuje veterinární správa.
Zemědělcům ukládá zákon povinnost oznámit svůj záměr použít postřik nebezpečný pro včely na obecním úřadě. Konkrétně mají povinnost zjistit si informace o umístění stanovišť včelstvech v vzdálenosti alespoň pěti kilometrů. A nejméně dva dny před aplikací postřiku musí včelařům a obecnímu úřadu své záměry zemědělci oznámit.

„Přípravek může být aplikován na porost až po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do 23. hodiny příštího dne," upozorňují veterináři.
Povinnosti ovšem mají i samotní včelaři. Ti musí oznámit obci vždy do konce února umístění svých včelstev a nové umístění, včetně kočovných, nejpozději do pěti dnů před jejich přemístěním.

(ik, pn)