Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje pořídila nové vozidlo technologické a komunikační připravenosti. Cílem projektu je zajištění provozu vlastní radiové sítě a zajištění komunikace s operačním střediskem ZZS LK v místech mimořádné události nebo výpadku radiových vykrývačů.

Současně vozidlo, díky svým jízdním vlastnostem a technickému materiálnímu vybavení, poskytne pracovníkům referátu ICT odpovídající pracovní zázemí pro pravidelnou údržbu a opravy informačních a radiokomunikačních technologií a snadnější dostupnost devíti vykrývačů umístěných po celém Libereckém kraji převážně v kopcovitém a horském terénu.

Při řešení mimořádných či krizových situací umožní vozidlo vykrytí „hluchých míst" v místě události digitální radiovou sítí, přístup do datové sítě prostřednictvím satelitu a rychlou a stabilní výměnu zdravotnických informací.

K těmto účelům je vozidlo vybaveno například přenosnou elektrocentrálou, mobilním vykrývačem pro digitální radiovou síť Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje s odpovídající anténou, satelitním přijímačem datové sítě nebo informační a komunikační technologií plně kompatibilní se sanitními vozidly a operačním střediskem.

Nové vozidlo technologické a komunikační připravenosti pořídila ZZS LK za necelé 2 300 000 korun. Částkou 500 000 korun přispěl Liberecký kraj.