Drobnější stavební práce probíhají také ve vnitřních prostorách školky, opraven bude svod dešťové vody nebo stěny sociálního zařízení. Další etapa výměny oken probíhá na ZUŠ Turnov, v tomto roce se jedná o okna v 1. patře. Celkem bude vyměněno 22 oken, 2 z nich budou instalována nově. Nemalé investice míří také do ZŠ Žižkova, kde během letního období dochází k opravě betonových zídek u sportovního hřiště.