Podle dosavadního šetření se původce onemocnění vyskytl začátkem září v Turnově, odkud se onemocnění šířilo dále do oblastí na Liberecku a Jablonecku. „Vzhledem k charakteru epidemie se kromě kontaktního přenosu onemocnění jeví jako vysoce pravděpodobná cesta nákazy užitková voda používaná v zahrádkářských koloniích v Turnově, ačkoliv se nyní přítomnost viru VHA v ní neprokázala“, vysvětlil Vladimír Valenta, ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

V rámci opatrnosti je třeba vyvarovat se konzumace plodů (ovoce a zeleniny) zalévaných či omývaných užitkovou vodou z neprověřených zdrojů a to jak čerstvých tak mražených. Virus VHA je velmi odolný vůči teplotám a dlouho přežívá v prostředí. V zamraženém stavu virus přežívá. Varem je virus zničen, pokud působí déle než 5 minut, teplota 60 °C jej ničí po deseti hodinách.

Richard Švanda