Nejen pro pěstouny a děti, ale i širokou veřejnost je určen Týden pěstounství, který odstartoval v regionu v pondělí 11. září.

„Týden pěstounství je poděkováním všem našim pěstounům za jejich úsilí a úlohu v životě dětí, ale také zajímavou příležitostí pro širokou veřejnost zjistit víc o náhradní rodinné péči. Program začal v pondělí 11. září ve Studijní a vědecké knihovně Hradec Králové a další zajímavé akce jsou připravené v Dobrušce, Jaroměři, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a dalších městech regionu. Všechny zájemce srdečně zvu. Pojďme společnými silami šířit myšlenky náhradního rodičovství,“ popsala akci náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová.

Týden na podporu náhradní rodinné péče pořádá ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi Královéhradecký kraj, který o akci informoval v tiskové zprávě. Potrvá až do neděle 17. září.

Mirka Červinková, ředitelka rychnovského Centra Orion.
Vidíme v tom smysl, říkají hostitelé, kteří pomáhají rodinám s postiženými dětmi

Krajský úřad Královéhradeckého kraje eviduje aktuálně téměř 320 dětí, kterým lze zprostředkovat náhradní rodinnou péči. Jedná se převážně o děti starší šesti let - se sourozeneckými vazbami, se zdravotním či mentálním hendikepem a také děti z minoritních etnik, které aktuálně žijí v dětských domovech.

„Větší propagace pěstounství a podpora jeho společenské prestiže je pro vedení kraje výzvou. Na základě osobních setkání s pěstounskými rodinami uvažujeme o změně podpory pěstounů ve službách i nabídkách ze strany kraje. Nyní je v kraji více jak 550 pěstounských rodin, které se starají o děti s těžkým osudem, často traumatizované a se specifickými potřebami, a já si plně uvědomuji, že jich potřebujeme mnohem více. Zvýšení povědomí o potřebnosti a důležitosti pěstounské péče mezi širokou veřejností významně napomáhá právě i Týden pěstounství,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Michal a Pavel.
Centrum Orion: Pomoc v nouzi není projev slabosti, ale síly

Vyvrcholením programu je Den pro pěstouny, zájemci ho mohou strávit v sobotu 16. září v Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem.

„Do registru vhodných pěstounů je v současné době v kraji zařazeno 79 rodin, z nichž ale pouze 15 je plně připraveno na přijmutí dítěte. Být pěstounem není rozhodně jednoduchá cesta, je to celodenní práce s velkým množstvím sebezkušenostních okamžiků, ale ze slov dlouhodobých pěstounů víme, že má velký smysl a mnohdy přináší do rodiny nepopsatelné štěstí,“ doplnila náměstkyně Berdychová.

Kompletní program Týdne pěstounství najdete zde.

Královéhradecký kraj podporuje osvětu pěstounství také spoluprací s Českou televizí a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na unikátním projektu o pěstounské péči Plné hnízdo. V pořadí 10. díl z Královéhradeckého kraje a další díly z ostatních krajů jsou online dostupné na www.ceskatelevize.cz/plnehnizdo.
/Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje/