Město Trutnov zřizuje celkem 7 základních škol. V nich bude v novém školním roce otevřeno 16 běžných tříd 1. ročníku a 1 speciální třída. Do školních lavic poprvé usedne 315 prvňáčků. V celém ORP Trutnov zahájí povinnou školní docházku zhruba 600 žáků.

Počty prvňáků v jednotlivých trutnovských ZŠ pro školní rok 2023/2024 jsou následující:

ZŠ kpt. Jaroše – v Trutnově 59 žáků (odloučené pracoviště v Náchodě 15 žáků)

ZŠ Mládežnická – 55 žáků

ZŠ Náchodská – 33 žáků

ZŠ Komenského – 64 žáků

ZŠ R. Frimla – 34 žáků

ZŠ V Domcích – 50 žáků

ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Voletiny – 5 žáků.

„Přeji prvňáčkům, aby vykročili do školního roku pravou nohou, protože to přináší štěstí, a také s radostí a úsměvem. Věřím, že se jim bude v trutnovských školách líbit a že si najdou nové kamarády. A vůbec všem školákům přeji úspěšný školní rok 2023-24,“ přeje Tomáš Hendrych, místostarosta města Trutnova.

K předškolnímu vzdělávání nastoupí do 11 pracovišť Mateřské školy Trutnov 220 dětí.