Mnoho lidí se například stále mylně domnívá, že uvnitř obce nejsou povinni uvolnit levý pruh rychleji jedoucím vozidlům. Další se zase ujímají role šerifa a v zájmu vyššího dobra blokují levý pruh vozidlům, která se z jejich pohledu pohybují příliš rychle. Neznalost či nesprávný výklad pravidel pro jízdu v pruzích se pak stává nejčastější příčinou omezování ostatních řidičů a zbytečného zpomalování dopravy.

Mimo obec: levý pruh pouze k předjíždění

Pokud se zrovna nacházíte mimo obec, je výklad zákona překvapivě jednoduchý. První odstavec paragrafu 12 praví: „Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování."

Lapidárněji už to říci nejde. Po předjetí pomalejšího vozidla se řadíte zpět doprava, a to i v případě, že daleko na obzoru vidíte kamion, který budete pravděpodobně předjíždět také. Zůstanete-li v levém pruhu, dopouštíte se přestupku, navíc můžete omezovat řidiče, kteří jedou rychleji než vy. Skutečnost, že jedete na horním limitu povolené rychlosti, není žádný argument. Nikomu nepřísluší, aby dohlížel na rychlost ostatních a vynucoval si dodržování pravidel, takový dohled patří do kompetence policistů.

Ilustrační foto: Výpis z evidenční karty řidiče je důležitý zejména pro profesionální řidiče
Kolik máte bodů za přestupky? Výpis z karty řidiče získáte nově i přes internet

Neuhýbání zpět na pravou stranu má pak za následek velmi častý obrázek z našich dálnic - poloprázdný pravý pruh a vedle něj vláček sunoucí se v levém pruhu rychlostí, která zdaleka nedosahuje povoleného dálničního maxima. Máte-li v takové situaci nutkání předjet zmíněný vláček zprava, raději odolejte. Předjíždění je dovoleno pouze zleva, šlo by tedy o jednání nejen zakázané, ale i velmi nebezpečné - řidič vozidla řadícího se z levého pruhu zpět do pravého totiž rychlejší auto v pravém pruhu nečeká.

„Existuje jedna výjimka, a to když se na dálnici vytvoří souvislé proudy vozidel,” upozorňuje Roman Budský, dopravní expert z Platformy VIZE 0. „Jde o tzv. souběžnou jízdu, kdy nemůžete jet rychleji než auta před vámi. Pak může nastat situace, že pravý pruh jede momentálně rychleji než levý a za předjíždění se to nepovažuje.”

Jedete-li pravým pruhem a před sebou máte volno, nejedná se tedy o souběžnou jízdu a předjíždět smíte pouze zleva. Pokud by došlo na posuzování, zda šlo o souběžnou jízdu, či nikoliv, bez kamerového záznamu pravděpodobně svou verzi neprosadíte.

Přednost zprava i na lesní cestě. Kde všude platí pravidla silničního provozu?

Všechna uvedená pravidla platí i tehdy, kdy má dálnice více než dva pruhy. Řidič je vždy povinen se držet v pravém a zbylé dva používat pouze k předjíždění, pohodlně se usadit v prostředním pruhu tedy také znamená porušení zákona.

V obci je to složitější

Také uvnitř města je vhodné se držet v pravém pruhu, jakkoli znění zákona může v tomto případě napovídat něco jiného: „V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu.“ Hned další věta totiž uvádí věci na pravou míru: „Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě.“

Rychlostní omezení má dobré důvody! Připomeňte si pravidla pro jízdu v tunelu

Na rozdíl od dálnice tedy není vysloveně chyba jet v levém pruhu, i když zrovna nemíjíte pomaleji jedoucí kolegy v pravém pruhu, vždy byste však měli umožnit předjetí rychlejšímu vozidlu. „Jedete-li v levém pruhu, snažte se ho pro rychleji jedoucí vozy vyklidit, samozřejmě pokud se nechystáte záhy odbočovat doleva,” nabádá Roman Budský. „Není totiž žádný důvod, proč byste je měli svou přítomností v jízdě omezovat. A to ani v případě, že se z vašeho pohledu zdá, že jedou rychleji, než dovoluje rychlostní limit.“

Na rozdíl od dálnice máte v obci možnost míjet pomalejší vozidla zprava, aniž byste se vystavovali postihu. „Když pomalejší auto minete pravým pruhem, ve městě to není považováno za předjíždění,” doplňuje Budský.

Motorkáři zvláštní pravidla nemají

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu motorkářů a řidičů skútrů se stává nepsaným pravidlem nechávat je v pomalu jedoucí koloně projíždět středem, mezi levým a pravým pruhem, de facto v místě záchranářské uličky. Například ve Francii se nedávno testovala úprava, která by na víceproudých silnicích průjezd mezi pruhy motorkářům umožňovala speciální značkou.

Žádné skutečné pravidlo však pro tyto případy neexistuje a pro motorkáře platí stejně předpisy jako pro ostatní účastníky silničního provozu. Mezi pruhy tedy projíždějí na vlastní riziko a počínat by si při tom měli nanejvýš opatrně.