Během února policisté v celém Královéhradeckém kraji v rámci běžných kontrol nad dodržováním bezpečností a plynulostí silničního provozu odhalili 106 řidičů, kteří při provedené orientační dechové zkoušce měli pozitivní výsledek na přítomnost alkoholu v dechu. Z osmdesáti procent se jednalo o přestupky, zbytek byl kvalifikován jako trestné činy. Přitom jak ukazují výzkumy, alkohol se negativně podepisuje na způsobu řízení. Již při překročení hranice půl promile se člověk stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu. Alkohol za volantem zvyšuje nejenom agresivitu a přeceňování řidičských schopností, ale má výrazný vliv i na periferní vidění. A stejně zrádný může být i tzv. zbytkový alkohol.

Nejvyšší naměřená hodnota při dechové zkoušce během tohoto měsíce ukázala 2,69 promile alkoholu v dechu. V přepočtu tak lze konstatovat, že policisté přistihli v průměru 3 řidiče pod vlivem alkoholu denně, přitom se jednalo o namátkové kontroly, jelikož není v silách policie zkontrolovat každého řidiče pohybujícího se po našich komunikacích.  

Nebezpečnou jízdou, bezohledností řidičů a nedodržováním předpisů dochází k vážným dopravním nehodám. Všichni účastníci silničního provozu si musí uvědomit, že porušováním dopravních předpisů a stoupající agresivní jízdou není možno zajistit bezpečnost v silničním provozu. I přes veškerou snahu policistů prováděním dopravních akcí a zvýšeným dohledem na pozemních komunikacích není na našich silnicích úplně bezpečno, neboť především řidiči a všichni účastníci silničního provozu musí být ohleduplní a mít společný zájem, a to je snížit počet dopravních nehod na našich silnicích.