Z dalších takzvaných alternativních trestů loni východočeské soudy zvolily  mimo jiné  583 trestů obecně prospěšných prací, ve 293 případech dostal odsouzený peněžitý trest a v devíti případech trest propadnutí věci. Vyplývá to z údajů, které Deníku poskytl Krajský soud v Hradci Králové.

Na účet poplatníků
„Veřejnost si musí uvědomit, že alternativní trest je také trest, a nikoliv únik spravedlnosti," uvedl místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. Alternativní tresty nabízejí jinou možnost potrestání pachatele než věznice, v nichž je odsouzený izolován od společnosti, nemusí pracovat, nemá možnost hledat si práci či organizovat svůj volný čas. Navíc má zajištěno ubytování, stravu, zdravotní a sociální péči, a to vše na účet daňových poplatníků.

Práce pro město

Soudy přistupují k alternativním trestům, pokud se jedná o trestný čin, na který zákon stanoví trest  vězení do pěti let  a pobyt pachatele na svobodě není pro ostatní nebezpečný.

Podle průzkumu, který si nedávno nechal vypracovat Nejvyšší  soud, však čeští soudci alternativní tresty dostatečně nevyužívají, opomíjejí prý zejména domácí vězení. Kromě podmíněného odnětí svobody prý  soudy preferují zejména krátkodobé tresty vězení, které však podle odborníků často vedou k recidivě. Nejvyšší soud proto v únoru vyzval soudce, aby častěji ukládali domácí vězení, obecně prospěšné práce, peněžité tresty a zákaz vstupu na sportovní a kulturní akce.

I v rámci východních Čech existují  mezi soudy velké rozdíly v počtu alternativních trestů. Například obecně prospěšné práce loni soud v Rychnově nad Kněžnou udělil ve 105 případech, naopak v Jičíně to bylo jen 33 případů a v Havlíčkově Brodě, který rovněž spadá pod hradecký krajský soud, padl tento trest jen třikrát.

Trest obecně prospěšných prací spočívá v povinnosti pachatele odpracovat osobně a bezplatně ve svém volném čase soudem stanovený počet hodin ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. V Rychnově nad Kněžnou si část odsouzených odpracuje svůj trest ve prospěch města. „V uplynulých osmi letech pro nás pracovalo asi 40 odsouzených lidí," uvedla rychnovská místostarostka Jana Drejslová.

Drahé náramky

Peněžitý trest nejčastěji udělovaly soudy v Pardubicích a Hradci Králové. Naopak zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce loni žádný soud neuložil. Trest domácího vězení je poměrně nový, byl zaveden před čtyřmi lety. Může být uložen až na dva roky a spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se o víkendech a svátcích doma po celý den a v ostatních dnech večer a v noci.

Plány na elektronické monitorování odsouzených, které by stálo 275 milionů korun, se zatím neuskutečnily, kontrolu domácího vězení namátkově provádějí probační úředníci.

„Při tom malém počtu udělených domácích vězení je kontrola probační službou rozhodně výhodnější," konstatoval jeden z východočeských soudců.