Podali tam u obecného soudu žalobu na zrušení rozhodčího nálezu s návrhem na předběžné odložení vymahatelnosti rozhodčího nálezu. „Pořád je naděje, že soud rozhodne v náš prospěch a peníze nebudeme muset odeslat,“ věřil v úterý dopoledne předseda představenstva Martin Mach.

I když mnozí družstevníci označovali takové vize za naivní, zázrak dnes odpoledne po čtrnácté hodině do Trutnova nakonec dorazil. „Právě jsme dostali skvělou zprávu, že soud nám vyhověl. Vykonatelnost rozhodčích nálezů se odkládá až do pravomocného rozhodnutí ve věci o zrušení těchto nálezů, vedené o Krajského soudu v Ostravě, respektive v jeho olomoucké pobočce,“ odcitoval radostnou informaci Deníku Martin Mach.

Valné shromáždění delegátů členy představenstva zavázalo, že pokutu musí zaplatit po doručení rozhodčího nálezu včas. Tedy tak, aby nehrozila exekuce. „Nyní je prozatím placení pokuty zažehnáno a exekutor přijít nemůže. Obecný soud má právo rozhodčí rozhodnutí o zaplacení 17 milionů korun zrušit, vyčkáme tedy na tento verdikt,“ předeslal předseda představenstva.

Připomeňme, že delegáti na valném shromáždění 6. května odhlasovali povinnost každého družstevníka zaplatit mimořádný vklad ve výši 12 tisíc korun, aby se družstvo kvůli uhrazení pokuty a dalším penězům, které mu takříkajíc „létají“ po světě, nedostalo do existenční nouze. Na ekonomickém oddělení v Bulharské ulici se nyní zabývají technickým způsobem úhrady vkladu, který budou muset lidé zaplatit do konce května.

Informace občané dostanou prostřednictvím předsedů samospráv. Jisté je, že vklad musí zaplatit každý, kdo byl do 6. 5. včetně, družstevníkem. „I když první krok u soudu je zatím v náš prospěch, není to stále konečné. Proto odhlasovaný mimořádný vklad družstevníci budou stejně muset složit. Uvidíme, zda soud rozhodčí nález zruší, či ne,“ dodal předseda.