"V posledních dnech se opět vyskytl případ, kdy se neznámá osoba vydávala za odečítače vodoměrů. Všichni terénní pracovníci MěVaKu jsou vybavení průkazem zaměstnance s fotografií, který jsou na požádání povinni předložit. Opisují pouze stavy či vyměňují vodoměry, nikdy se jejich prostřednictvím nevrací žádné přeplatky ani nemají informace o vašem vyúčtování za vodné a stočné," upozornil Petr Mrázek, jednatel společnosti.

Přeplatky vodohospodáři vyplácí výhradně v sídle společnosti na Denisově náměstí. "V případě, že vás navštíví falešný odečítač, kontaktujte prosím okamžitě Městskou policii Dvůr Králové nad Labem na čísle 603 237 858," vyzval Mrázek.