Správa KRNAP mu smlouvy vypověděla k 30. září 2022 a farmář měl k uvedenému termínu území opustit. Zálešák tam provozuje Horský ranč Klínové Boudy. Jde o nejvýše položenou farmu v Česku v nadmořské výšce do 1350 metrů. František Zálešák se čtvrtečního vynesení rozsudku nezúčastnil, stejně jako jeho advokát. Rozhodnutí není pravomocné, do 15 dnů má možnost odvolat se ke Krajskému soudu v Hradci Králové. „Žalobce je povinen nahradit žalované straně náklady řízení ve výši 9 955 Kč,“ oznámila trutnovská soudkyně Pavla Ondráčková.

„Využiji všech opravných prostředků a do pravomocného rozhodnutí se nevystěhuji. Rozhodnutí trutnovského soudu beru jako první, i když neúspěšné kolo,“ řekl Deníku Zálešák.

„Soud došel na základě provedeného dokazování a právním posouzení k závěru, že žaloba není důvodná. Žalobcem tvrzené okolnosti nejsou důvodem pro neplatnost právního úkonu výpovědi,“ uvedla soudkyně při čtení rozsudku.

Podle ní Správa KRNAP postupovala v souladu se zákonem, který umožňuje státní organizaci ukončit pachtovní vztah výpovědí.

„Zjevně jde o přípustné sjednání možnosti vypovědět užívací vztah bez uvedení důvodu. Účastníci sjednali při uzavírání smluvního vztahu dvanáctiměsíční výpovědní dobu, která je podle soudu dostatečná. Žalovaná strana dodržela sjednanou výpovědní dobu, včasným podáním výpovědi dala ještě žalobci mnohem delší časový prostor, než byla sjednaná výpovědní lhůta,“ konstatovala soudkyně Pavla Ondráčková. Doplnila, že podle názoru soudu není výpověď v rozporu s dobrými mravy, a to i s ohledem na prokázanou dlouhodobou konfliktnost vzájemných vztahů účastníků.

Ze čtvrtečního soudního jednání...
Soud začal rozplétat spor o nejvýše pasené krávy v Čechách

Za vypovězením smluv vidí Zálešák mstu ze strany Správy KRNAP za to, že poukazoval na jeho přehmaty.

Správa KRNAP v roce 2021 podala na Františka Zálešáka trestní oznámení pro vyhrožování zaměstnancům při výkonu jejich pracovních povinností a snahu působit na jejich činnost.

„Za tímto soudním řízením vidíme jenom snahu protáhnout dobu, kdy se měl již pan Zálešák z Klínových Bud na základě vypovězení smluv vystěhovat. Z našeho pohledu, a to i s ohledem na smlouvy, nemusíme náš krok nikterak vysvětlovat a ospravedlňovat se. Kdybych to vzal ad absurdum, tak by nikdo nikdy nemohl vypovědět žádnou, třeba i nájemní smlouvu,“ řekl při projednávání u soudu v Trutnově právní zástupce Správy KRNAP Aleš Mědílek.

František Zálešák od roku 2016 hospodaří společně se svou rodinou na nejvýše položené farmě v zemi
Spor o krkonošské krávy. O osudu nejvýše položené farmy v zemi rozhodne soud

"Gradující sousedské spory na enklávě Klínových Bud, napadání, výhrůžky fyzickým napadením a psychickým nátlakem, vedly Správu KRNAP k rozhodnutí ukončit spolupráci s hospodářem z Klínových Bud. Další spolupráce a komunikace s jednatelem společnosti se stala bezvýchodnou, a proto se Správa KRNAP rozhodla vypovědět všechny pachtovní smlouvy uzavřené v letech 2017 a 2019 s uvedenou společností," vysvětloval situaci již dříve mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Zálešák odmítl umožnit vstup na Správou KRNAP pronajímané pozemky zaměstnancům Správy KRNAP a najatým specialistům, což je podle Správy KRNAP v rozporu se zákonem. Šlo o státní pozemek v kompetenci Správy KRNAP, který je součástí vypovídané pachtovní smlouvy. Tím je mařen výkon činnosti orgánu ochrany přírody, uvedl KRNAP.

Klínové Boudy patří v Krkonoších k tradičním lučním enklávám. Klínové Boudy vznikly v 16. století s těžbou železné rudy ve Svatém Petru v Špindlerově Mlýně.
Správa KRNAP podala trestní oznámení na farmáře. Ten tvrdí, že jde o odplatu

Podle Správy KRNAP konflikt vyvrcholil v souvislosti s návrhem na zaevidování místního mokřadu jako ekologicky významného prvku, do kterého byla zahrnuta i z něj vytékající strouha a zároveň slouží i jako zdroj pitné vody pro blízké chalupy.

"Toto vyjmutí by pachtýře nijak finančně nepoškodilo. Zároveň Správa KRNAP, jako orgán ochrany přírody, trvala na nastavení takového způsobu zemědělského hospodaření, při kterém nemůže dojít k poškození mokřadu. Dalším sporem bylo zamítnutí požadavku pachtýře na hnojení na pozemcích bezprostředně navazujících na daný mokřad," konstatoval Drahný.