Zařízení kladou hráčům vědomostní otázky, při zodpovězení se však chovají jako výherní automaty. Provozovatelé na ně neměli povolení. Nyní jim hrozí pokuta až 50 milionů korun a propadnutí přístrojů.

"Od začátku letošního roku zrealizovali celníci v královéhradeckém regionu 42 kontrol zaměřených na nelegální provozování hazardních her, v jejichž rámci odhalili 12 nelegálních heren a zajistili 70 herních zařízení, z toho 64 kvízomatů," sdělila mluvčí hradeckých celníků Jitka Fajstavrová.

Celní správě ČR byla zákonem svěřena dozorová činnost nad provozováním hazardních her od počátku roku 2017. Hradečtí celníci dosud pravomocně ukončili devět správních řízení, při kterých uložili kontrolovaným subjektům pokuty ve výši 99 tisíc korun. Sankce byly státu uhrazeny v plné výši.