Podle soudu jsou pozemky vlastnictvím České republiky, kterou zastupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Předmětem sporu je nabytí vlastnického práva k pozemkům dle zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, a tedy skutečnost, zda se město Semily dle uvedeného zákona stalo vlastníkem pozemků či nikoliv.

„Město Semily se už od roku 1991 chovalo jako řádný vlastník pozemků, což jsme u soudu prokázali a Okresní soud v Semilech naše argumenty svým rozhodnutím potvrdil. V minulosti se i stát reprezentovaný Okresním úřadem v Semilech a následně pracovištěm Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k městu jako k vlastníku choval," podotkla k rozhodnutí krajského soudu starostka Lena Mlejnková.

Po doručení písemného vyhotovení rozsudku, se jím bude zabývat rada města. Její člen a zároveň bývalý starosta Semil Jan Farský, za jehož funkčního období bylo město ÚZSVM zažalováno, dodal: „Rozhodnutí okresního a krajského soudu jsou zcela opačná, logickým krokem je tedy podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Pokud by se nepodařilo rozhodnutí krajského soudu zvrátit, budou muset obce státu vrátit statisíce pozemků, které mají ve svém vlastnictví od roku 1991 a o které se pětadvacet let starají. Hrozí znárodnění majetku obcí. Je třeba vyloučit nejistotu Semil a dalších měst a obcí České republiky, zda pozemky, se kterými více než 20 let hospodaří, jsou skutečně jejich. Navíc je tento krok plně v souladu s povinností péče řádného hospodáře."