Ve zprávě Beran uvádí, že 12. ledna letošního roku byl na Policii ČR, Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, podat vysvětlení k údajnému krácení daní společností Profi Credit Czech. „Již před tímto datem byl můj právní zástupce JUDr. Eduard Bruna dotazován novináři, zda se podání vysvětlení zúčastním s tím, že je připraveno znovu obvinění mé osoby.

Před podáním vysvětlení k dané věci mi opravdu bylo sděleno obvinění z trestného činu krácení daně za společnost Profi Credit Czech, a.s., v údajné výši 185 milionů 583 tisíc korun. Jak jsem v odpoledních hodinách z médií s úžasem zjistil, byli novináři s obviněním seznámeni dříve než vrchní státní zastupitelství, které vyšetřování dozoruje,“ napsal ve své tiskové zprávě podnikatel.

Beran dále uvádí, že okamžitě podal stížnost. Domnívá se, že při vyšetřování případu se neobjevily žádné nové skutečnosti, které by prokazovaly jeho trestnou činnost. Podle něho vyšetřovatel případu pplk. Pešek nerespektoval důvody, pro které bylo jeho trestní stíhání zrušeno, a které nadále trvají.
„Vzhledem k neuvěřitelnému průběhu celého případu zvažuji zveřejnění částí spisu, abych poukázal na podivné praktiky ve vyšetřování a na podivný postup upozornil odpovědné osoby, “ uvádí ve své tiskové zprávě David Beran.

Mluvčí policie: Jsme objektivní

Mluvčího Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR Romana Skřepka jsme včera požádali o vyjádření k případu. Podle něho útvar nevede trestní řízení s cílem diskreditace obviněného, ale aby bylo dokončeno objektivní a transparentně vedené vyšetřování.

„Zmiňovaná kritika medializace případu Davida Berana ze strany Policie ČR je naprosto irelevantní, neboť autoři článků, působící v některých denících a zpravodajských portálech, disponují dostatečně přesnými informacemi kdo a za jakých okolností jim tyto informace již od začátku roku 2009 poskytuje. Jediné veřejné vystoupení, které jsem v této souvislosti poskytl, proběhlo právě na základě žádosti některých sdělovacích prostředků v den, kdy došlo k provedení domovních prohlídek a prohlídek nebytových prostor, což bylo již téměř před rokem.

V žádném z rozhovorů nebylo uvedeno jméno obviněného, ani nebyly použity žádné další identifikační údaje, které by vedly k ztotožnění podezřelých osob,“ napsal nám včera Skřepek. Poznamenal také, že nikdo z vedení policejního útvaru dosud neobdržel žádnou stížnost na jejich postup v tomto trestním řízení.