Podle policejní mluvčí Šárky Pižlové může být důvodem snížení počtu spáchaných trestných činů vyhlášení nouzového stavu a zpřísnění trestních sazeb. Policisté objasnili 85 procent případů. Nejčastějším činem byly krádeže.

Celkem 97 trestných činů a 124 přestupků řešili policisté v uplynulém roce na území města Úpice. To je o 27 trestných činů a 75 přestupků méně než v roce 2019. Deníku poskytla údaje policejní mluvčí Šárka Pižlová.

"Ze 124 trestných činů v roce 2019 byl pachatel zjištěn v 88 případech. Ostatní případy byly odloženy, neboť se nepodařilo pachatele zjistit nebo se nejednalo o trestný čin. Objasňování trestné činnosti páchané v Úpici v roce 2019 se dařilo udržet na více než 75 procent,” uvedla Pižlová.

Pokles kriminality

V roce 2020 kriminalita v Úpici klesla. Trestných činů a přestupků bylo méně. Z 97 trestných činů dopadli policisté pachatele v 84 případech. "Objasňování trestné činnosti páchané v Úpici v roce 2020 se dařilo udržet na více než 85 procentech," konstatovala policejní mluvčí. "Snížení počtu spáchaných trestných činů bylo zřejmě zapříčiněno vyhlášením nouzového stavu a zpřísněním trestních sazeb u daných trestních činů," dodala.

Skladba trestných činů, kterou se zabývalo policejní obvodní oddělení v Úpici, byla různorodá. "Nejvíce bylo majetkové trestné činnosti, a to krádeže vloupáním a krádeže prosté. Na úseku hospodářské trestné činnosti byly evidovány zejména podvody, zpronevěry a úvěrové podvody. Poté se jednalo o mravnostní a násilné trestné činy," upřesnila Šárka Pižlová.

Z přestupků jich bylo nejvíce proti majetku, a to 46. "Třicet skutků bylo evidováno jako přestupky proti občanskému soužití a devět proti veřejnému pořádku. Zbytek tvoří přestupky spojené s dopravou, porušením vládních opatření a další," bilancovala uplynulý rok.

Policisté z úpického obvodu pozitivně hodnotí spolupráci městem a Městskou policií Úpice. Osvědčilo se podle nich rozšíření kamerového systému ve městě o tři další kamerové body.