Během necelých dvou hodin zjistili, že devět mladistvých a jedna osoba mladší patnácti let je pod vlivem alkoholu. „Naměřené hodnoty se pohybovaly od 0,36do 1,3promile alkoholu vdechu kontrolovaných dětí. Podnapilé degustátory jsme zaprotokolovali a předali zákonným zástupcům,“ informoval policejní mluvčí Udo Ertner. Výsledek zátahu považují strážci zákona za alarmující.

„Vpodobných bezpečnostních akcích budeme pokračovat na celém území okresu Trutnov, a to vnepravidelných intervalech,“ dodal mluvčí. Dále upozornil, že za přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi hrozí lidem, kteří alkohol osobám mladším osmnácti let podali, peněžitý trest. „Každý by si měl uvědomit, že vliv alkoholu na mladý organismus je stejně zničující, jako užívání jiných návykových látek,“ dodal Udo Ertner.