Tři hříšníci řídili svá vozidla po požití alkoholického nápoje, za což lze uložit vysokou pokutu a zákaz řízení motorových vozidel. Požívání alkoholických nápojů před nebo během jízdy je na našich silnicích stále velkým problémem.