Podle státní zástupkyně Ilony Kufčákové i soudu Ehrlich založil společnost TICL OIL, zaměřenou na nákup, prodej a skladování paliv a maziv, za účelem neoprávněného majetkového prospěchu. Od října 2004 do 25. března 2005 neplatil za zboží a služby a uzavíral s dalšími subjekty nové smlouvy. Věřitele tak poškodil o více než 9,5 milionu koru.

Největší újmu, přes 8,5 milionu korun, Ehrlich způsobil společnosti CONOCOPhillips Czech Republik. Jí po zaplacení zálohových faktur za dodávku více než čtyř milionů litrů nafty obratem prodával zboží za cenu nižší, než byla kupní. Avšak dodavatelské firmě nezaplatil rozdíl mezi zálohami a skutečnou cenou.
Když obžalovaný viděl, že není schopen vyrovnat své dluhy, vybral z účtu své společnosti TICL OIL u dvou bank celkem asi 53 milionů korun. Od té doby byl nezvěstný. V létě loňského roku se vrátil z ciziny do České republiky, kde byl ihned zatčen a uvězněn. „Byly mmě ukradeny doklady, bez nichž jsem v zahraničí nemohl existovat,“ zdůvodnil svůj návrat domů včera u soudu.

Ehrlich poté požádal o zrušení původního trestu a o obnovu hlavní líčení v jeho přítomnosti. „Když jsem vybral z Komerční banky čtyřicet milionů korun, byly mi ještě týž den ukradeny neznámým pachatelem z auta, které nebylo uzamčené,“ tvrdil včera u soudu. Dodal, že si uvědomil, že nebude schopen splácet své zavazky, proto utekl do zahraničí. Jako další důvod uvedl obavu o svou rodinu před jedním věřitelem. „Výpověď obžalovaného byla jen účelová, nepřinesla pro soud nic nového,“ zdůvodnil potvrzení původního rozsudku předseda senátu Jiří Vacek. Ehrlich i státní zástupkyně si pro vyjádření k verdiktu ponechali lhůtu na rozmyšlenou.