Po provedení nezbytných úkonů byl muž eskortován a předán pracovníkům vězeňské služby.