Oznámení se týkala hlavně majetkové trestné činnosti, mezi kterou patří krádeže prosté a krádeže provedené vloupáním. Dále policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci, neplacení výživného, maření výkonu úředního rozhodnutí, řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, zanedbání povinné výživy a neoprávněné užívání motorového vozidla.