"Skutky popisované v obžalobě nejsou trestným činem," vysvětlil rozhodnutí senátu soudu jeho předseda Petr Mráka. "Když se něco staví v Krkonoších, tak z toho vždy bude mít někdo prospěch," poznamenal soudce. "Nejsem přesvědčen o tom, že by v tomto případě nedošlo ke spáchání žádné trestné činnosti," namítl státní zástupce Jiří Viesner.

Lucie Hořeňovská zdůraznila, že si váží rozhodnutí soudu. "Dnes zaznělo u soudu to, co tvrdíme po celou dobu od přípravné fáze soudního řízení, že se jednalo o naprosto lidské jednání, přirozené všem účastníkům, v rámci dotačních procesů. Je standardní, že když potřebuji něčeho dosáhnout, tak musím řešit podmínky dotačních řízení a programů, musím reagovat na výzvy orgánů a logicky probírám s dalšími subjekty, které jsou do procesu zapojeny, postupy a možnosti," vyjádřila se za Alana Tomáška advokátka Lucie Hořeňovská po rozsudku.

"O tom to je. Když se staví, musí se jednat a je potřeba to řešit. Je to běžné jednání, které vede k řešení," popisoval situaci během odůvodnění rozsudku soudce Petr Mráka.

"Obžalovaní chtěli vybudovat herní krajinu, která stojí, byla postavena za prostředky obce, je přínosem pro celou lokalitu. Úmysl obžalovaných byl postavit novou turistickou atrakci, která uleví přetíženým oblastem Krkonoš. Jen kvůli tomu, že bylo zahájeno trestní řízení, byl projekt vyřazen z rozhodování o přidělení dotace," dodala Hořeňovská.

"Soud nespatřuje, že by docházelo k trestné činnosti. Zúčastněné strany se snažily stavbu dokončit. V jednání nelze vidět trestné činy. Soud přihlédl k tomu, že stavba funguje, plní svůj účel a slouží veřejnosti," oznámil Mráka.

Státní zástupce Jiří Viesner řekl, že není přesvědčen o tom, že by se nejednalo o trestné skutky. "Přesvědčení o páchání trestné činnosti plynulo již ze skutečnosti, že byla podána obžaloba," uvedl státní zástupce. Ponechal si lhůtu pro odvolání. "Odvolání zvážím v okamžiku, kdy obdržím písemné vyhotovení rozsudku, seznámím se s ním a porovnám ho se skutečnostmi, které vyplývají z důkazů. Poté odvolání podám či nikoliv," sdělil k dalšímu postupu.