Hábl 17. prosince 2002 prodal svou společnost s ručením omezeným Music Expert Rokytnice v Orlických horách Miroslavu Michalčákovi. Nový jediný vlastník firmy vystavil pro bývalého majitele Hábla generální plnou moc, aby ho po dobu nepřítomnosti v zahraničí zastupoval.

Obžalovaný Vladimír Hábl, který se prodejem společnosti zbavil veškerých majetkových práv, se však rozhodl přivlastnit si finanční prostředky firmy, která mu již nepatřila. V období od 2. ledna do 15. prosince 2003 vybral z účtu společnosti Music Expert celkem téměř 27,9 milionu korun, které použil pro svou potřebu. Přitom si byl vědom, že z těchto příjmů posléze firmě vznikne daňová povinnost ve výši nejméně 5,6 milionu korun. Příslušný finanční úřad tyto neodvedené peníze strhává z účtu Miroslava Michalčáka.

U soudu včera vypovídal jako svědek Jiří Hurdálek. Ten z pověření nového budoucího vlastníka firmy Music Expert, Michalčáka zajistil v jeho nepřítomnosti u notáře uzavření smlouvy o koupi a převodu firmy. Podle něho veškeré potřebné písemnosti obstaral obžalovaný Hábl.