Státní zástupce Milan Šimek uvedl, že ke znásilňování docházelo asi šest let, od doby, kdy obžalovaný měl teprve jedenáct let a zneužitý hoch pouhých šest let. Soud však řešil případy, kterých se mladík dopustil až po dovršení věku patnácti let, neboť do té doby nebyl trestně odpovědný. Obžaloba hovoří nej〜méně o pěti znásilněních, k nimž došlo od března 2006 do června loňského roku.

Jak stojí v obžalobě, mladistvý vždy proti vůli poškozeného a přes jeho pláč za použití pohrůžek zbitím a zabitím, postrašením příchodem takzvaného bubáka, nebo i tím, že oznámí vše jeho rodičům, kteří by ho za to mohli potrestat, přinutil poškozeného k orálnímu a análnímu pohlavnímu styku.

Odhalení trestného činu vyšlo najevo, když se poškozený nezletilý chlapec svěřil mamince v době, kdy se také on začal stejným způsobem chovat ke svému mladšímu bratranci. „Napodoboval něco, co prožil, a nechápal, že to je zakázané,“ řekl státní zástupce s tím, že u obžalovaného nebyla zjištěna sexuální deviace. „Bylo to vlastně experimentování,“ dodal Šimek.

Mladistvý obžalovaný u soudu svého jednání litoval a omluvil se rodičům zneužitého chlapce. Senát kromě trestního opatření, uložil nad mladíkem dohled probační a mediační šlužby.