Podle obžaloby Josef Kovaříček, Jiří Marek a Miloslav Štěpánek v době od června roku 1995 do října 1999 jako představitelé představenstva akciové společnosti Forte Invest Náchod prostřednictvím mandatářů firmy uzavírali s fyzickými osobami v celé České republice takzvané Smlouvy o produktu, na jejichž základě od nich nakupovali veřejně obchodovatelné akcie z kuponové privatizace za cenu odpovídající jejich aktuálnímu kurzu na kapitálovém trhu. Přitom se zavazovali uhradit cenu při ukončení smlouvy podle aktuálního tržního ocenění.

Jak uvedl při zahájení hlavního líčení státní zástupce Pavel Bužga, trestné na jejich jednání bylo to, že obsah smluvních podmínek byl formulován nejasně, nepřehledně a zavádějícím způsobem tak, že u většiny klientů vyvolal dojem, že nadále zůstávají vlastníky akcií, a že tyto směřují společnosti za účelem jejich zhodnocení. Předmětné smlouvy byly sjednány již s vědomím, že společnost nebude moci při ukončení smlouvy kupní cenu podle smluvních podmínek uhradit. Finanční prostředky získané z následných obchodů s takto vylákanými akciemi použili zejména ve prospěch společnosti Forte Invest. Podle spisů obžalovaní svým jednáním způsobili 2912 poškozeným celkovou škodu ve výši nejméně 39 milionů 908 tisíc korun. Za podvod hrozilo Kovaříčkovi, Markovi a Štěpánkovi až deset let vězení.

Po několikaměsíčním hlavním líčení, kdy soud vyslechl přes 60 poškozených a byly čteny písemné výpovědi desítek dalších, včera krajský soud zprostil muže obžaloby. „Nebyly zjištěny žádné relevantní důkazy, které by prokazovaly zcela jednoznačně podvodný úmysl obžalovaných od počátku. Odborníky bylo potvrzeno, že forma uzavíraných smluv nebyla v rozporu s tehdy platnými zákony,“ uvedla při zdůvodňování zprošťujícího výroku předsedkyně senátu Anna Bímová. Podle ní šlo o občanskoprávní či obchodní vztah, který neměl být řešen trestním řízením.

Žalobce: Policie měla důvod ke stíhání

Státní zástupce Pavel Bužga pro Deník řekl, že rozhodnutí krajského soudu očekával. „Mám za to, že policejní orgány důvodně zahájily trestní stíhání tří bývalých manažerů, avšak soud měl jiný názor. Já to respektuji. Z tohoto případu plyne poučení pro budoucí klienty jiných společností, aby si dobře přečetli smluvní podmínky a v případě, že by se domnívali, že jim je způsobována nějaká škoda, aby se nejprve obrátili na civilní soud. V tomto případě bylo vyhlášeno konkurzní řízení na obchodní společnost a poškození měli možnost se k němu připojit. Udělalo to několik stovek klientů, kteří dostali alespoň poměrnou část svých vkladů zpět,“ uzavřel Pavel Bužga.