Využili motorový člun, který mají od minulého roku k dispozici a provedli kontrolu rybářů. Společně se zástupcem Českého rybářského svazu se zaměřili na dodržování řádu, porušování zákazu stanování, kempování či rozdělávání ohňů.

„V úseku pěti kilometrů zkontrolovali dvě desítky rybářů, u kterých nezjistili žádné pochybení. Pouze dva byli rybářskou stráží napomenuti za nedostatečnou přítomnost u svých udic. Opatření mělo příznivý ohlas a kontroly proto budeme během rybářské sezóny opakovat," avizovala Šárka Pižlová z trutnovské policie.