Kontaktní centrum RIAPS s klienty pracuje, vydalo jim 81 681 injekčních stříkaček. „Loni využilo naše služby 244 uživatelů návykových látek. Ve Dvoře Králové nad Labem, Vrchlabí, Hostinném a Úpici, kam vyjíždíme v rámci služeb v terénu, to bylo 54 uživatelů drog. Dalších 26 osob se zařadilo mezi klienty jako rodiče a blízcí uživatelů," informoval vedoucí centra Ondřej Čalovka. Nejčastěji uváděnou primární drogou klientů je pervitin, následovaný alkoholem a marihuanou. Kromě výměny stříkaček plní RIAPS i důležitou poradenskou funkci. „Přišla se k nám například poradit maminka 19leté dcery. Dceři našla v pokoji stříkačky. Vyděsilo ji to a vyhledala naše služby. Nejprve jsme pracovali pouze s matkou. Bylo potřeba ošetřit její emoce, především strach o dítě. Potvrdilo se její podezření, že dcera již několik měsíců užívá pervitin. Hledali jsme způsoby, jak ji motivovat, aby začala nad situací přemýšlet a něco měnit. Postupně se ji podařilo ke spolupráci přizvat a aktuálně pracujeme na tom, aby nastoupila do léčebny," přiblížil konkrétní případ Ondřej Čalovka.