Zhruba hodinu před polednem telefonicky oznámil sedmadvacetiletý muž na policejní linku únik mastné látky z jednoho z trutnovských podniků do říčního koryta. Ihned po tomto oznámení na místo vyjela policejní hlídka. Oznamovatel stál na předem domluveném místě a policistům místo znečištění ukázal. Za několik okamžiků přijeli na místo trutnovští hasiči. Zablokovali výpust, kterou ropné produkty vtékaly do řeky. Hasiči vytvořili na dvou místech norné stěny, aby nedocházelo k dalšímu rozšíření znečištění vodního toku. Látka unikla z odpadní jímky – unikání bylo zamezeno ucpáním a zasypáním sorbentem. Jednotky odčerpávaly také vodu z jímky, ze které ropné produkty unikly.

Na místo se následně dostavili pracovníci Městského úřadu v Trutnově z odboru životního prostředí, kteří odebrali vzorky znečištěné vody a celý případ si na místě převzali.