Dopoledne vypátrali Vrchlabští díky místní a osobní znalosti v krkonošské ulici mladíka, který procházel registrem celostátně hledaných osob. Na základě příkazu k dodání do výkonu trestu vydaného Okresním soudem v Trutnově skončil v jedné z vazebních věznic.

Policisté Skupiny dopravních nehod zaprotokolovali tři dopravní nehody, při kterých naštěstí nedošlo k žádnému zranění.