Grygar v roce 2006 údajně způsobil hradecké radnici škodu 5,4 milionu korun tím, že dotaci, kterou město dalo  na výrobu nástroje, použil na splacení svých dluhů či opravu fary. Varhanář vinu odmítl a krajský soud ho zprostil obžaloby, protože se nepodařilo prokázat, že peníze z dotace použil v rozporu se smlouvou.  Státní zástupkyně se  proti rozhodnutí odvolala a Vrchní soud v Praze případ vrátil do Hradce Králové.

Ve středu bylo celé jednání věnováno novému znaleckému posudku, který soud zadal. Rozsudek bude vynesen příští úterý.

Desetkrát dražší dokumentace

Soudní znalec Luboš Kašpar se včera ve svém posudku pozastavil například nad tím, že ke stavbě varhan nemohl sehnat technickou dokumentaci. Nakonec mu ji půjčilo vedení královéhradecké filharmonie.  Významný německý odborník na stavby varhan, s nímž posudek konzultoval, se však prý podivil a řekl, že to není technická dokumentace.  Cenu za její vytvoření odhadl v přepočtu na 50 tisíc korun, Kašpar upozornil, že Grygar za ni inkasoval půl milionu korun.

Německý konzultant také upozornil, že projektová dokumentace byla v obrazové části zcela okopírována z katalogu zahraniční firmy.

„Podle mě žádná projektová dokumentace neexistuje. Kdyby byla v pořádku, byl by varhany schopen dokončit i jiný varhaník," řekl Kašpar. Původní znalecký posudek Kašpar rozporoval například v částce, kterou Grygar na stavbu varhan použil. Zatímco předešlý znalec ji odhadl na 600 tisíc korun, Kašpar hodnotu vyrobených dílů ocenil nejvýše na 214 tisíc korun.

Spotřeba dřeva
jako na pět domů

Nesouhlasí prý ani množství materiálu.  Audit odhadl množství spotřebovaného dřeva na 53 kubických metrů. Z tohoto množství by se však podle Kašpara dalo postavit pět dřevěných domů. „Díly byly vyrobeny nejvýše z deseti kubíků," prohlásil znalec.

Grygar se však proti jeho závěrům ohradil. Mimo jiné řekl, že na píšťaly varhan se technické výkresy nedělají. „Já to považuji za naprosto vyčerpávající technickou dokumentaci," uvedl varhanář.

K okopírovaným obrázkům řekl, že jsou „pouze pro informaci zákazníka".