Co se za pandemie změnilo v životě lidí bez domova?
Hrozilo, že se prohloubí jejich izolace. Tím, že neměli roušky nebo dezinfekci, se mohl zhoršit jejich přístup ke zdravotní péči nebo k hromadné dopravě. Problémem byl nedostatek pitné vody. Lidé bez domova nebo uživatelé návykových látek využívají k naplnění základních životních potřeb obchodní centra, která byla v době covidu zavřená. Sociální služby a některé samosprávy ale zareagovaly velmi rychle.

Jak konkrétně pomohly?
Nejdříve zajistily, aby se lidé bez domova dostali k ochranným pomůckám snadno a zdarma. Poté se snažili přemýšlet o tom, jak najít místo, kde by si mohli odbýt karanténu nebo se v případě nemoci vystonat. To začali nebývale odvážně a systémově řešit třeba v hlavním městě.

Testování na covid
Dva roky s covidem. Virem se nakazil každý třetí Čech, potvrzují data

Praha tehdy pronajala prázdné hotely, kam některé tyto lidi ubytovala…
Zajistila jim bydlení a nepřetržitou každodenní službu. Téma bezdomovství by samosprávy měly řešit nejen v době covidové, ale běžně. Ukázalo se, že pokud je vůle a nastane krize, jde to. Našly se prostředky, stanovila se metoda a spustila se spolupráce mezi samosprávou, městskou policií, zdravotníky, sociálními pracovníky a dobrovolníky. Už po dvou letech jsou hmatatelné výsledky, někteří lidé se na ulici už nemuseli vrátit. Zůstávají v sociálních bytech, nacházejí si práci a postupně se vrací do společnosti. Ze strany hlavního města to byly odvážné kroky, pokus o systémové řešení. K němu sice nedojde za dva ani čtyři roky, ale od těch kroků se lze odrazit.

S jakou další samosprávou máte z covidové doby dobrou zkušenost?
Například naše regionální koordinátorka v Českých Budějovicích iniciovala spolupráci nízkoprahových sociálních služeb a Magistrátu města České Budějovice na zřízení důstojného karanténního a izolačního krizového bydlení. Vznikly byty v bytovém domě magistrátu, kam se mohli lidé bez domova chodit vystonat, měli tam zajištěnou karanténu, přístup k hygieně a dalším základním věcem. S nadějí, že tyto byty zůstanou k dispozici i pro další krizové situace, které nemusí být takto hromadné, ale individuální.

Strážníci v pražské tramvaji
Další uvolnění opatření. Od čtvrtka zrušíme respirátory v MHD, oznámil Válek

Přes všechnu pomoc zůstalo v době lockdownů na ulici plno lidí. Jak se s tvrdým režimem, který nastal, vypořádávali psychicky?
Své pocity by určitě nejlíp popsali oni. Změna běžného života byla nesnadná pro každého. Lidé bez domova přišli o zdroje, které využívají k obživě, třeba žebrání mezi turisty. Pocítili i zavření restaurací, odkud získávají jídlo. Život se znesnadnil, po psychické stránce jsou ale na izolaci zvyklí. Jejich komunitou je komunita bez domova. V tom velká změna nenastala.