Vyšší sleva na dani na poplatníka
Základní sleva na dani na poplatníka již od ledna 2021 vzrostla o tři tisíce korun na 27 840, od ledna 2022 se zvyšuje na 30 840 korun, tedy o další tři tisíce korun. „Tuto slevu si může každý započítat v plné výši, ať už měl příjmy po celý rok, či jen po část roku,“ uvedl Jan Kašpar, daňový poradce společnosti KODAP.

Co dále se mění v roce 2022? Přehledný seznam Deníku najdete ZDE.

Vyšší minimální mzda
Minimální mzda pro zaměstnance s týdenní pracovní dobou 40 hodin se zvyšuje o tisíc korun na 16 200 korun. Její výše ovlivňuje také minimální zálohu na zdravotní pojištění pro OSVČ, která bude nově činit 2627 korun. Minimální záloha na sociální pojištění pro živnostníky, kteří pro 2022 chtějí danit paušální daní, činí 2841 koruny. Od minimální mzdy se odvíjí i výše takzvaného školkovného.

Vyšší záloha na paušální daň pro OSVČ
Měsíční záloha na paušální daň pro živnostníky nově vychází na 5994 korun. Kromě minimální zálohy na zdravotní pojistné ve výši 2627, a na sociální pojistné ve výšu 3267 korun zahrnuje zálohu na daň z příjmů ve výši 100 korun. OSVČ se do tohoto režimu mohou přihlásit do 10. ledna přes on-line formulář na adrese www.mfcr.cz/oznameni. Zda se jim tato paušální daň vyplatí, mohou živnostníci zjistit na www.mfcr.cz/kalkulacka. Záloha za první měsíc roku je splatná do 20. ledna – pro dosavadní i nové poplatníky v paušálním režimu.

Na silnicích bude nově povinné udržet od cyklistů při předjíždění bezpečný odstup nejméně 1,5 metru. Tam kde je povolena maximální rychlost 30 kilometrů v hodině, bude stačit pouze metrová vzdálenost.
Změny v dopravě: tresty za parkování, povinné odstupy i konec „pivokol“

Zvýhodnění na vyživované děti
Daňové zvýhodnění na vyživované děti je na první dítě stále 15 204 koruny, částka ale již v průběhu roku 2021 vzrostla u dalších dětí, a sice na 22 320 korun na druhé a na 27 840 korun na třetí. Nově se také zruší dosavadní zastropování měsíčního daňového bonusu (rozdílu mezi vypočtenou daní z příjmů a slevou na děti), který finanční úřad vyplácí v případě vyměření záporné daňové povinnosti. Zatímco v předchozích letech činila maximální výše bonusu 60 330 korun, od nynějška lze čerpat bonus v jakékoliv výši.

Zrušení superhrubé mzdy má své dopady
Již od 1. ledna 2021 byla zrušena superhrubá mzda. Zaměstnanci to již pocítili tím, že jim z každé měsíční výplaty zbývá v čistém vyjádření řádově o tisícikoruny více. Na druhé straně tato změna povede ke zvýšení daňového zatížení těch lidí, kteří kromě příjmů ze zaměstnání mají další příjmy, jež v součtu se zaměstnáním převýší limit pro daňovou sazbu 23 procent místo dosavadních 15 procent. Tedy ti, kteří měli celkový roční příjem přes 1,7 milionu korun. „Jedná se typicky o neosvobozené příjmy z prodeje nemovitostí, z nájmu nemovitostí či z prodeje cenných papírů či výher,“ uvedl Tomáš Hunal, daňový expert společnosti PwC. Toto vyšší daňové zatížení se projeví při podání daňového přiznání za letošní rok.

Příjemné překvapení při ročním zúčtování
Ve volebním roce 2021 se výrazně navyšovaly slevy na dani. Projeví se to zřejmě ve výplatách za březen 2022 inkasovaných v dubnu, kdy zaměstnanci dostávají zpět daňové přeplatky, které jim zaměstnavatelé průběžně strhávají ze mzdy formou zálohy.

Zdravotníci se dočkají zvýšení mezd.
PŘEHLEDNĚ: Platy státních zaměstnanců. Komu vláda přidala a kdo nic nedostane

Sleva na dani za zastavené exekuce
Nově v případě exekutorem zastavené exekuce, u níž pohledávka nepřevyšuje částku 1500 korun bez příslušenství a která byla vymáhána alespoň po dobu tří let, je zavedena sleva na dani za tuto zastavenou exekuci.

Regulace vodného a stočného
Ministerstvo financí nastavilo pravidla, aby spotřebitel za vodné a stočné zaplatil pouze tolik, kolik je nutné. Zavedlo nově takzvané vyrovnání – pokud dodavatelská společnost vybere na vodném a stočném více, než by měla, bude spotřebitelům tyto prostředky v následujících letech vracet spotřebitelům formou nižší ceny.