Pro mnohé se blíží ne zrovna příjemná část roku. Budou muset státu odevzdat část svého výdělku za loňský rok v podobě daně z příjmu fyzických osob. Daňové přiznání pak musí podat všichni, kdo měli loni vyšší příjmy než 50 tisíc korun.

Někteří zaměstnanci s velmi vysokými příjmy si od letošního roku výrazně připlatí na daních:

Někteří zaměstnanci s velmi vysokými příjmy si od letošního roku výrazně připlatí na daních. O víc peněz než ostatní je nově připraví jedno z opatření vládního úsporného balíčku. Podrobnosti najdete v článku
Vládní balíček zavařil bohatším zaměstnancům. Na dani si letos připlatí

„Kromě většiny osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se povinnost podat daňové přiznání nevyhne ani některým zaměstnancům. Pokud si v roce 2023 přivydělávali i jinak a měli kromě příjmu ze zaměstnaneckého poměru také příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu, nebo takzvané ostatní příjmy přesahující 20 tisíc korun, musí daňové přiznání také podat,“ upřesnila Monika Lodrová z poradenské společnosti BDO.

Stejně tak budou muset daňové přiznání dát i ti zaměstnanci, kteří měli dvě a více zaměstnání nebo kteří v průběhu loňského roku změnili zaměstnavatele a nepodepsali u všech těchto zaměstnavatelů prohlášení poplatníka k dani.

Dochází ke změnám

S přijetím vládního úsporného balíčku přicházejí i některé změny. Od začátku letošního roku byly zrušeny některé slevy na dani, takže letos je lidé budou moci uplatnit naposledy. Jedná se například o školkovné nebo slevu na studenta, tedy slevu, kterou si mohou odečíst studenti, kteří si vydělávají.

Nový rok přinesl spoustu změn také pro drobné živnostníky:

Vládní úsporný balíček se od příštího roku dotkne prakticky všech obyvatel Česka. Nevyhne se ani osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Jak? Přinášíme informace v článku.
Co přinese vládní balíček živnostníkům: Důležité změny, daně, sociální pojištění

Loni daňové přiznání odevzdalo 2,9 milionu lidí a finanční správa očekává, že podobné to bude i letos. Loni přitom poprvé obdržela více podání v elektronické podobě, a to v 66 procentech případů. „K tomu významně přispělo rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Letos prozatím k 11. únoru evidujeme 141 026 podaných přiznání k dani z příjmů,“ dodal mluvčí finanční správy Tomáš Weiss.

Kdo podává daňové přiznání

Podnikatelé
, ale i studenti, rodiče na mateřské, penzisté nebo zaměstnanci, kteří si ke své práci přivydělávali a měli za rok 2023 vyšší příjmy než 50 tisíc korun. Daňové přiznání se týká i poplatníků, kteří byli ve ztrátě.

Kdo daňové přiznání nepodává

  • Ten komu roční příjmy nepřesáhly 50 tisíc korun.
  • Kdo má příjmy ze závislé činnosti u jednoho nebo postupně více zaměstnavatelů a u všech podepsal prohlášení k dani a zároveň neuplatňoval odečet úroků z hypotéky.
  • Ten kdo má příjmy ze závislé činnosti pouze ze zahraničí a jsou ze zdanění vyjmuty na základě mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.
  • Pokud příjmy z ostatních činností, jako jsou kapitálový majetek, pronájem a podobně nepřesáhnou za rok 20 tisíc korun.
  • Jestliže poplatník celý rok pobíral pouze příjmy osvobozené od daně, jako jsou nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky a podobně.

Kdy je potřeba podat daňové přiznání za rok 2023

  • osobně nebo poštou do 2. dubna
  • elektronicky do 2. května
  • s daňovým poradcem do 1. července

Kde se odevzdává daňové přiznání
Daňové přiznání se podává na příslušném finančním úřadě podle toho, kde má poplatník trvalé bydliště. Seznam územních pracovišť je možné najít na webu finanční správy.

Daňové přiznání online
OSVČ musejí mít povinně zřízenou datovou schránku, takže podávají daňové přiznání elektronicky. Tuto možnost mají i fyzické osoby, které si zřídily datovou schránku. K podání daňového přiznání lze využít i portálu finanční správy MOJE daně.