Předchozí
1 z 5
Další

Eva Rennerová je žena, která historii nejenom objevuje, ale také ochraňuje

Eva Rennerová pochází z malého městečka ve východním výběžku Krkonoš - ze Žacléře. Vystudovala Fakultu humanitních studií - katedru Učitelství cizích jazyků Univerzity Pardubice. Pracovala několik let jako OSVČ v oboru překladatelství a tlumočnictví, vyučovala anglický a německý jazyk, již během studií vypomáhala v Městském muzeu Žacléř a informačním centru, kde od roku 2005 pracovala trvale.

Skvělá práce žacléřského muzea a jeho ženského kolektivu v čele s Evou Rennerovou je vidět při každé výstavě. Pro informace neváhá jet i do Vídně. Poutavé jsou také přednášky.Zdroj: archiv Evy Rennerové

V roce 2010, v poměrně mladém věku 31 let, a opakovaně v roce 2014 byla zvolena na pozici místostarostky města Žacléř. V rámci této funkce se snažila spolu s kolegy zvelebovat město a učinit z něj příjemné místo k životu, organizovat kulturní akce kupř. Den lidových řemesel, městský ples, Betlémské světlo, přednášky cestovatelů, zavedla tradici Dnů evropského dědictví. Věnovala velkou pozornost zanedbaným památkám ve městě Žacléř i v širším regionu. Ve třech etapách se podařilo zrestaurovat mariánský sloup na Rýchorském náměstí, který je cennou památkou a jehož autorem je významný barokní sochař Jiří Pacák. Obnově mariánského sloupu předcházela celková renovace kamenné kašny z roku 1850, která spolu se sloupem tvoří dominantu žacléřského náměstí.

Skvělá práce žacléřského muzea a jeho ženského kolektivu v čele s Evou Rennerovou je vidět při každé výstavě. Pro informace neváhá jet i do Vídně. Poutavé jsou také přednášky.Zdroj: archiv Evy Rennerové

Po mnoha desítkách let bylo za jejího působení přistoupeno k rekonstrukci žacléřského svatostánku - kostela Nejsvětější Trojice - konkrétně k opravě korunní římsy po celém obvodu kostela. Nesmírně poutavými a mnohdy upozaděnými památkami jsou drobné sakrální objekty v podobě křížů, božích muk a pomníků. Na tomto poli se jí podařil, často ve spolupráci s původními vysídlenými německými obyvateli, velký kus práce a bylo restaurováno a opraveno více než 10 těchto památek v osadách Bobr, Černá Voda, Rýchory, včetně pomníků obětem I. světové války v Černé Vodě a na boberském hřbitově.

Skvělá práce žacléřského muzea a jeho ženského kolektivu v čele s Evou Rennerovou je vidět při každé výstavě. Pro informace neváhá jet i do Vídně. Poutavé jsou také přednášky.Zdroj: archiv Evy Rennerové

Je radní a zastupitelkou města Žacléř. Od ledna 2019 je vedoucí Městského muzea Žacléř a TIC. V rámci muzejní a badatelské činnosti kurátorsky připravuje řadu výstav. Zajímavými a úspěšnými projekty byly ve spolupráci s kolegy kupř. výstavy: Dopisy Sale v roce 2008, líčící příběh židovské dívky vězněné v táboře nucených prací v Žacléři. V roce 2016 se konala výstava věnovaná Emilu Schwantnerovi a jeho vazbám na žacléřský region, přinášející nové poznatky k sochařovu dětství a dospívání.

Skvělá práce žacléřského muzea a jeho ženského kolektivu v čele s Evou Rennerovou je vidět při každé výstavě. Pro informace neváhá jet i do Vídně. Poutavé jsou také přednášky.Zdroj: archiv Evy Rennerové

Spolu s Miroslavem Pokorným zpracovala výstavu odhalující příběh fotoalba rodiny Taubových a jejich dobrodružnou plavbu lodí Monte Cervantes na Špicberky v roce 1928. S Danielem Machem odhalili roušku tajemství životního příběhu malíře Joanna Koehlera. Velkým tématem je také osobnost pilota a průkopníka letectví, původem ze Žacléře, Karla Illnera, mimo jiné spolupracovníka trutnovského Igo Etricha. Zpracovává příběh židovské likérnické rodiny Löwitových.
Volný čas naplňuje toulkami po kopcích, krajině a cestováním. Její velkou vášní jsou příběhy a historie počátků vzduchoplavby i balonového létání, kterým se věnuje spolu s podobně „stiženými aviatickými přáteli“.

Skvělá práce žacléřského muzea a jeho ženského kolektivu v čele s Evou Rennerovou je vidět při každé výstavě. Pro informace neváhá jet i do Vídně. Poutavé jsou také přednášky.Zdroj: archiv Evy Rennerové