Předchozí
1 z 10
Další

Jak se Jan Štípek na tuto pozici dostal, vysvětluje: „Mým velkým koníčkem jsou bojová umění a střelba, od 15 let se věnuji karate, kickboxu, aikidu a sebeobraně a v roce 2011 jsem dokonce získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže tělovýchovy Cvičitel sebeobrany. Když jsem o rok později narazil na článek, že strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem prostřednictvím Self defence teamu MPDK, pořádají kursy sebeobrany pro děti a mládež, oslovil jsem je a nabídl jim možnost bezplatné externí spolupráce.

Městskou policii Dvůr Králové nad Labrm vede od roku 2018 Jan Štípek. Málokterá práce klade na zaměstnance takové nároky na bezúhonnost, zdravotní a odbornou způsobilost, kterou musí každých 5 let obhájit na zkouškách na MVČR, jako práce u městské policieZdroj: archiv Jana Štípka

V té době jsem ještě působil coby jednatel a spolumajitel jedné obchodní společnosti ve Dvoře Králové nad Labem zaměřené na inteligentní elektroinstalaci a kamerový a zabezpečovací systémy, takže výuka sebeobrany byla pouze mým velkým koníčkem. Díky navázané spolupráci se ale naše společnost stala partnerem Self Defence teamu MPDK, vyčlenila mu ve svém sídle prostory a pomohla mu je vybavit.

Městskou policii Dvůr Králové nad Labrm vede od roku 2018 Jan Štípek. Málokterá práce klade na zaměstnance takové nároky na bezúhonnost, zdravotní a odbornou způsobilost, kterou musí každých 5 let obhájit na zkouškách na MVČR, jako práce u městské policieZdroj: archiv Jana Štípka

Na podzim 2014 jsem uspěl v komunálních volbách, stal se zastupitelem města Dvůr Králové nad Labem a v březnu následujícího roku jsem byl i díky svým manažerským zkušenostem jako zastupitel pověřen řízením městské policie. Následně jsem nastoupil již jako zaměstnanec městského úřadu na pozici manažera prevence kriminality města Dvůr Králové nad Labem a v prosinci 2017 jsem se rozhodl věnovat práci u městské policie naplno, tedy obléknout uniformu. To ale znamenalo rezignovat na post zastupitele pověřeného řízením městské policie a ucházet se ve výběrovém řízení o post ředitele - určeného strážníka. Stejně jako každý strážník jsem pak musel absolvovat základní kurz a složit zkoušky na Ministerstva vnitra.“

Městskou policii Dvůr Králové nad Labrm vede od roku 2018 Jan Štípek. Málokterá práce klade na zaměstnance takové nároky na bezúhonnost, zdravotní a odbornou způsobilost, kterou musí každých 5 let obhájit na zkouškách na MVČR, jako práce u městské policieZdroj: archiv Jana Štípka

Práce u městské policie není jenom o dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností. O tom ví své i Jan Štípek: „Při nástupu do funkce jsem byl velice překvapen, jak náročné a mnohdy nedoceněné je toto zaměstnání, a to hlavně z řad veřejnosti. Přitom málokterá práce klade na zaměstnance takové nároky na bezúhonnost, zdravotní a odbornou způsobilost, kterou musí každých pět let obhájit na zkouškách na MVČR. Mile mne ale překvapuje, že se na městskou policii obrací čím dále více lidí s žádostí o pomoc, což beru jako projev důvěry.“ Ale zároveň dodává: „Tahle práce mě každý den překvapuje. Někdy jsou to oznámení úsměvná, například oznamovatel volal, že nemůže spát díky zpěvu ptáků, a dožadoval se jejich uvěznění. Jindy jsou to naopak oznámení, kdy jde lidem o život, ať už to jsou různé formy napadení nebo zdravotní komplikace.“

Městskou policii Dvůr Králové nad Labrm vede od roku 2018 Jan Štípek. Málokterá práce klade na zaměstnance takové nároky na bezúhonnost, zdravotní a odbornou způsobilost, kterou musí každých 5 let obhájit na zkouškách na MVČR, jako práce u městské policieZdroj: archiv Jana Štípka

Jako ředitel městské policie pracuje Jan Štípek již třetím rokem. Co považuje za svůj největší úspěch a co by naopak chtěl ještě zlepšit? „Jsem si vědom toho, že je vždy co zlepšovat. Opravdu hrdý jsem na to, že se Městská policie Dvůr Králové nad Labem zapojila do projektu First responder, který realizuje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, takže všichni strážníci jsou pravidelně školeni v poskytování první pomoci. Zároveň si cením toho, že se podařilo z rozpočtu města pořídit AED, tedy automatizovaný externí defibrilátor určený k laické resuscitaci. Za velký úspěch považuji i to, že máme po letech plný stav strážníků, a také to, že již pět let zaměstnáváme díky projektu Úřadu práce pro dlouhodobě nezaměstnané asistenty prevence kriminality, jejichž činnost přispívá ke zvýšení bezpečnosti v našem městě.
Mezi další povedené projekty řadím forenzní značení jízdních kol, které realizujeme od září 2019. O od té doby se podařilo označit 142 kol v celkové hodnotě přesahující 4 miliony korun.

Městskou policii Dvůr Králové nad Labrm vede od roku 2018 Jan Štípek. Málokterá práce klade na zaměstnance takové nároky na bezúhonnost, zdravotní a odbornou způsobilost, kterou musí každých 5 let obhájit na zkouškách na MVČR, jako práce u městské policieZdroj: archiv Jana Štípka

S přispěním dotačních prostředků také úspěšně rozšiřujeme a modernizujeme městský kamerový dohlížecí systém, a to do míst, kde je třeba zajistit zvýšený dohled nad bezpečností obyvatel, např. v okolí škol, v areálu autobusového nádraží atd. A nemůžu zapomenout ani na svou oblíbenou prevenci kriminality a profesní přípravu. V rámci prevence strážníci předávají svoje znalosti a zkušenosti z praxe hlavně těm nejzranitelnějším skupinám (dětem a seniorům), a to v oblasti osobního bezpečí, sebeobrany a Besipu. Jsem rád, že je velký zájem o výuku poskytování první pomoci, které se jako certifikovaný instruktor s akreditací MŠMT věnuji. Dále se snažím propojit prevenci kriminality s profesní přípravou strážníků, např. pořádáním tematických cvičení v rámci Projektu Škola. Strážníci si formou modelových cvičení vyzkouší zákroky v místních školách a zároveň získají místní znalost škol, žáci se zase naučí, jak reagovat v krizových situacích a seznámí se s prací městské policie.

Městskou policii Dvůr Králové nad Labrm vede od roku 2018 Jan Štípek. Málokterá práce klade na zaměstnance takové nároky na bezúhonnost, zdravotní a odbornou způsobilost, kterou musí každých 5 let obhájit na zkouškách na MVČR, jako práce u městské policieZdroj: archiv Jana Štípka

Profesní příprava, ke které mám velice blízko jako instruktor sebeobrany a střelby, je velmi důležitá. Mým cílem je, aby strážníci byli připraveni řešit krizové situace, s nimiž se setkávají při výkonu své práce. Strážník by podle mě měl ovládat nejen použití donucovacích prostředků, ale také dobře zvládat krizovou komunikaci a poskytování první pomoci. A protože jsem toho názoru, že se musíme učit od těch nejlepších, jsem rád, že v rámci profesní sebeobrany spolupracujeme s Mgr. Pavlem Černým.

Městskou policii Dvůr Králové nad Labrm vede od roku 2018 Jan Štípek. Málokterá práce klade na zaměstnance takové nároky na bezúhonnost, zdravotní a odbornou způsobilost, kterou musí každých 5 let obhájit na zkouškách na MVČR, jako práce u městské policieZdroj: archiv Jana Štípka

Prostor pro zlepšení vidím v odbourání zdlouhavé administrativy, která strážníkům stále přibývá. Chci tak pokračovat v zavadění moderních technologií, které strážníků usnadní a zkrátí administrativu spojenou s výkonem jejich práce, a díky tomu budou moci trávit více času v ulicích města.
Mým velkým cílem je zavedení tísňových tlačítek napojených na pult městské policie. V první etapě by mohla být instalována ve veřejných budovách (na úřadech a ve školách), dále by je k dispozici mohli dostat lidé, kteří je nutně potřebují např. z důvodu zdravotního stavu.“

Městskou policii Dvůr Králové nad Labrm vede od roku 2018 Jan Štípek. Málokterá práce klade na zaměstnance takové nároky na bezúhonnost, zdravotní a odbornou způsobilost, kterou musí každých 5 let obhájit na zkouškách na MVČR, jako práce u městské policieZdroj: archiv Jana Štípka

Zatímco mnoho profesí postihla v loňském roce koronakrize, činnost městské policie se příliš nezměnila. Přibyly spíše další povinnosti. „Stále je naší prioritou chránit životy, zdraví, majetek a veřejný pořádek. To, co se změnilo, jsou každodenní úkoly hlídek a organizace směn. Na úkor dopravních hlídek jsme posílili hlídky, které kontrolují v době nouzového stavu veřejný pořádek a dodržování vládních opatření. Organizačně jsme pak museli rozdělit strážníky na skupiny, které se navzájem nepotkají, abychom zajistili akceschopnost městské policie i v případě, že by u někoho z nás došlo k nákaze. Z rozpočtu městské policie jsme také investovali téměř 200 tisíc Kč do nákupu ochranných pomůcek a přístrojů na dezinfekci vozidel a prostor služebny.“

Městskou policii Dvůr Králové nad Labrm vede od roku 2018 Jan Štípek. Málokterá práce klade na zaměstnance takové nároky na bezúhonnost, zdravotní a odbornou způsobilost, kterou musí každých 5 let obhájit na zkouškách na MVČR, jako práce u městské policieZdroj: archiv Jana Štípka

A co plánuje Jan Štípek v osobním a profesním životě v blízké budoucnosti? „Mé plány v osobním životě jsou jasné: být dobrým synem, otcem a manželem. A v profesním životě chci nadále získávat nové znalosti a zkušenosti a ty zavádět do praxe, popřípadě je předávat dalším generacím,“ říká závěrem Jan Štípek a my mu přejeme, aby se mu práce nadále dařila.

Městskou policii Dvůr Králové nad Labrm vede od roku 2018 Jan Štípek. Málokterá práce klade na zaměstnance takové nároky na bezúhonnost, zdravotní a odbornou způsobilost, kterou musí každých 5 let obhájit na zkouškách na MVČR, jako práce u městské policieZdroj: archiv Jana Štípka