1/6

Emeritní profesor ze Dvora Králové působí jako jeden z navrhovatelů na Nobelovu cenu

Karel Martinek se narodil v roce 1933 ve Dvoře Králové nad Labem v Klazarkách (ul. Milady Horákové) čp. 1150, ale dnes žije v Lanžově. V patnácti letech začal pracovat jako dělník v chemických provozech n. p. TIBA Slovany (bývalá fa M. B. Neumanna synové) a vystudoval tehdejší Průmyslovou školu chemicko-textilní ve Dvoře Králové nad Labem. Z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze byl vyslán na studia do bývalého Sovětského svazu. Studovat začal v hlavním městě Tatarstánu Kazani a v roce 1958 absolvoval s vyznamenáním chemickou fakultu Univerzity Lomonosova v Moskvě. Zde byl v roce 1965 postaven do čela nově zřízené laboratoře molekulární biologie.

close Profesor Karel Martinek se během svého profesního života setkal s významnými osobnostmi. Byli jimi například prezident Izraele Ephraim Katzir, Mons. Dominik Duka, profesor Wichterle a mnozí jiní. V současné době se zabývá historií svého rodného kraje. info Zdroj: archiv K. Martinka zoom_in

loading
arrow_left Předchozí
1/6
Další arrow_right