Obzvlášť náročné období měli rodiče s dětmi, které díky restrikcím zůstávaly doma, a to ve věku, kdy ještě nemohly být samy. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami byly rovněž doma a i jejich výuka probíhala on-line. Pro žáky s poruchami autistického spektra, mentálním postižením a různými druhy kombinovaných postižení některé školy se svými pracovníky a specialisty vypracovaly vlastní program.

Zatímco mnohá školní zařízení byla ochromena náhlými restrikcemi a zpočátku nevěděla, jak se s podmínkami vypořádat, Základní škola a Mateřská škola Šafaříkova v Uherském Hradišti na těžkou situaci reagovala velmi flexibilně a kreativně.

ADHD
Matky se bojí, že selhaly, když je dítě jiné než ostatní

„V kontaktu se žáky jsme zůstali. Společně s jejich rodiči se nám podařilo nastavit funkční systém on-line výuky prostřednictvím aplikace MS Teams. Díky kvalitnímu technickému vybavení školy jsme mohli žákům domů zapůjčit iPady a ve spolupráci s mobilním operátorem T-Mobile nabídnout využití bezplatného internetového připojení.

Září patří dětem
Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi.

Se svými vyučujícími se žáci se závažným postižením setkávali v on-line prostoru každý den dvě vyučovací hodiny, ostatní žáci pak tři vyučovací hodiny. Výuka byla velmi individualizovaná, žáci pracovali v malých skupinách, ve kterých dokázali pedagogové operativně reagovat na jejich aktuální potřeby a možnosti.

Velké poděkování patří rodičům žáků, bez jejichž spolupráce by výuka on-line nebyla úspěšná. Většina našich žáků totiž potřebuje při výuce dopomoc a tu rodiče svým dětem podle doporučení pedagogů ochotně poskytovali,“ sdělil ředitel ZŠ a MŠ Šafaříkova v Uherském Hradišti, Karel Zerzáň.

Zapsat si něco do notesu je úlevné i pro naše oči, které často celé dny civí do svítících obrazovek a displejů
Pišme zase rukou! Mozek vám bude vděčný

Pedagogové spolu s rodiči tak vytvořili dětem se speciálními potřebami zázemí a péči potřebnou pro výuku, všichni společně pracovali na plné obrátky.

„Do on-line výuky jsme zapojili všechny pedagogické pracovníky ve škole. Kromě učitelů byli žákům velkou oporou také asistenti pedagoga. Do práce se celý školní tým pustil s chutí, i když počáteční obavy z nového způsobu výuky a využívání ICT byly velké.

O to větší radost nám udělaly výsledky dotazníkového šetření, které jsme realizovali mezi rodiči po skončení distanční výuky. Téměř 98% rodičů uvedlo, že se způsobem vedení distanční výuky bylo velmi spokojeno. Velmi nás potěšily také pozitivní komentáře, které rodiče do dotazníků napsali,“ doplnil pan ředitel Karel Zerzáň.

Talentovaná houslistka
Základní umělecká škola může mít význam pro celý život

„Když se ohlédnu zpět za obdobím, kdy byly speciální školy uzavřeny, musím říct, že díky velkému nasazení všech zúčastněných - žáků, rodičů i pedagogů - jsme dokázali společně udělat velký kus dobré práce. Také jsme v té nelehké době plné obav našli cesty k sobě navzájem, lépe jsme se poznali a přesvědčili se o tom, že náš cíl (rodiny i školy) je společný - připravit děti co nejlépe na plnohodnotný život ve společnosti.

Pravdou ale je, že žádná distanční výuka nenahradí přímý kontakt žáka s pedagogy a kamarády ve škole. Přesto, že dokážeme zajistit kvalitní distanční výuku, velmi si přejeme, abychom se mohli setkávat při klasické každodenní výuce ve škole a k uzavření škol již nemuselo dojít,“ uzavřel ředitel školy Karel Zerzáň.

Reakce rodičů na distanční výuku ZŠ a MŠ Šafaříkova:

• Podařilo se nám nahlédnout okem rodiče na složitou, náročnou a speciální práci, kterou odvádí naše paní učitelka a asistentka. Jsem ráda, že mám děti na vaší škole a jsou tam spokojené a šťastné. Děkuji vám.

• Děkujeme za krásnou distanční výuku doprovázenou klavírem, akordeonem a flétnou. On-line výuka přes MS Teams byla pro syna přínosná – mohl vyučující a spolužáky vidět i slyšet a při výuce tak vydržel celou dobu.

• Distanční výuka předčila moje očekávání. Obavy, jak to dítě zvládne u počítače, byly zbytečné. Nemám co vytknout.

• Podařilo se nahlédnout do výuky okem rodiče a tak možná mnohé z nás překvapilo, jak nelehkou a dobrou práci, svědomitě odvádějí paní učitelky a i asistentky s našimi dětmi. Kolik můžou našim dětem dát a to zrcadlí i spokojenost našich dětí. Děkuji za vše.

• Velká spokojenost, máme nejlepší paní učitelku, co mohla dcera dostat. Děkuji!

• Určitě bychom chtěli, kdyby se škola uzavřela, pokračovat stejným způsobem jako doteď. Dcera byla moc spokojená a každý den se těšila na volání. S úkoly přes kameru taky nebyl žádný problém.

• Za on-line výuku velmi děkuju, dcera byla moc šťastná, že aspoň takhle může vidět spolužáky i paní učitelky. Velká poklona pro ně - dobře vím, jak muselo být náročné vyučovat takto děti s těžkým stupněm postižení, ale zvládly to bravurně. Oceňuji také pro rodiče jednoduchý způsob přihlášení k výuce. Za možnost on-line výuky moc děkuji.

• Chtěly bychom s dcerou velmi poděkovat paní asistentce-učitelce za bezmeznou trpělivost. Přesto, že nám vypadával zvuk, občas obraz, užily jsme si při výuce legraci. Paní učitelka byla velmi otevřená, všemu přístupná. Děti stále chválila. Věnovala se nám často po telefonu, když jsme něco nestíhaly. Toto období nám darovalo větší sblížení s paní učitelkou a paradoxně jsme se mohly o sobě a mezi sebou daleko více dozvědět, než když přivádíme děti do školy a postojíme jen chvilku před školou.

Autor: Radim Černý