Vláda uvádí jako svou prioritu pokračování stavby Pražského okruhu, dostavbu dálnice D1 u Přerova a výstavbu dalších úseků dálnice D35. Zejména za posledně jmenovaný záměr ji chválí Petr Bartoň, hlavní ekonom společnosti Natland. „Mít druhé spojení ze západu země na východ je pro ekonomiku mnohem zásadnější než dostavět Pražský okruh,“ uvedl. Podle Bartoně je pro zemi ve středu Evropy, přes kterou proudí tranzitní doprava pouhá dálnice D1 nedostatečná. „Cokoli se na té dálnici přihodí, způsobuje obrovské ztráty,“ vysvětlil.

O rychlé dostavbě okruhu kolem metropole si nedělá iluze ani mluvčí ÚAMK Igor Sirota. „Hovoří se o tom už tak dlouho, že asi žádný motorista nebude přesvědčen, že to nabere rychlý spád,“ konstatoval. Vláda si podle Sirotova názoru stanovila až příliš velkou řadu úkolů. „Motorista to bude vnímat spíš jako přání než jako konkrétní plán,“ uvedl. „Lepší by bylo zaměřit se na několik zcela konkrétních bodů,“ prohlásil.

Vláda připraví návrh důchodové reformy, který se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí, dobrovolné.
PŘEHLEDNĚ: Co slíbila vláda. Nižší daně pro rodiny a penze podle počtu dětí

Sirota má výhrady zejména k avizovanému zvýšení povolené rychlosti na nových úsecích dálnic vybavených moderní telematikou a za dobré viditelnosti až na 150 kilometrů v hodině. „Samotná myšlenka této rychlosti na českých dálnicích je hazardování,“ míní Sirota.

S výjimkou sousedního Německa, kde mají neomezenou rychlost na polovině dálnic, tak rychle nemohou jezdit řidiči nikde na evropském kontinentu. „Abychom měli evropskou raritu, to mi připadne jako nepovedený nápad,“ konstatoval Sirota. Lepší by podle něj naopak bylo zaměřit se na větší bezpečnost na silnicích. „V České republice například stále nebyla definována bezpečná vzdálenost,“ podotkl.

Komplikované stavební řízení

Ani pro Bartoně nebyly ministerské plány žádným velkým překvapením. „Jenom přebírají štafetu od minulých vlád, protože stavby jsou v Česku na dlouhé lokte,“ připomněl ekonom. Zejména komplikované stavební řízení proto na rozdíl třeba od sousedního Polska neumožňuje velké dopravní stavby zahájit i skončit v jediném volebním období. Bartoň proto oceňuje slibovanou snahu o výstavbu vysokorychlostních železničních tratí, kterou by měl podpořit nový zákona. „Sice bude trvat léta, než se to otevře, ale tahle vláda si to proto musí odpracovat, aby ta příští slízla smetanu a šla se fotit na otvírání nových úseků,“ doplnil.

Penzijní reforma je podle programového prohlášení jednou z priorit vlády Petra Fialy
Fialova vláda chce zavést třísložkové penze. Není ale jasné, kde na to vezme

Zrychlení stavby dálnic i úsporám při jejich výstavbě by zase mohla pomoci plánovaná transformace příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na státní podnik Správa dálnic a silnic. Nyní podle Bartoně ŘSD při vypisování veřejných zakázek zejména více svazují různé byrokratické procedury. „Hlavně jsou ale mnohem více napadnutelní neúspěšnými žadateli, kteří proces zdržují a stěžují si na formální záležitosti,“ zhodnotil. Nově by se tak o zakázky mohly hlásit i menší firmy, které si nemohou dovolit čekat na zakázku i několik let. „Takže je naděje, že se i stavění dálnic může zlevnit,“ dodal Bartoň.

Program Fialovy vlády - co se změní na silnicích a železnici

- prioritou pokračování stavby Pražského okruhu, výstavba dalších úseků D35 a dostavba D1 mezi Říkovicemi a Přerovem

- dálniční síť se má rozšířit o 200 kilometrů

- zprovozní se obchvat Českých Budějovic a další úseky D3, dokončí se D48 včetně obchvatu Frýdku-Místku, prodlouží se D4, D6, D49 a D55

- prioritou na železnici je výstavba vysokorychlostních tratí, kterou ošetří zákon. Pokročit má zejména spojení z Prahy do Drážďan i do Brna a z něj do Ostravy i Vídně

- do konce června 2022 vláda „zreviduje“ státem poskytované slevy jízdného

- urychlí se příprava a realizace stavby železnice z centra Prahy na Letiště Václava Havla

- zvyšování kapacity železniční infrastruktury má umožnit přesun části nákladní dopravy ze silnic na koleje

- při modernizaci vedlejších a regionálních tratí budou nevyužívaná nádraží nabízena krajům, městům a obcím

- zastaví se práce na projektu Dunaj – Odra – Labe

- provoz dronů se bezpečně integruje do českého vzdušného prostoru

- rychlejší obnova kolejových vozidel, bezpečnější a komfortnější cestování po železnici

- zvýší se postih nebezpečných přestupků v silničním provozu, naopak sníží u těch banálních

- zvýšení povolené rychlosti na 150 kilometrů v hodině na nových úsecích dálnic za podmínek dobré viditelnosti

- modernizace více než 500 křížení železničních tratí se sinicemi

- intenzivní odstraňování nelegálních billboardů u dálnic

- digitalizace resortu, on-line služby při vydávání a výměně řidičských průkazů či zápisů změn v registru silničních vozidel

- větší zapojení českých firem do evropského vesmírného programu

- rozšíření mýtného o další úseky silnic, aby se tranzitní nákladní dopravě nevyplatilo objíždět zpoplatněné úseky