V současnosti činí životní minimum pro jednotlivce 3860 korun měsíčně, rozpočítáno na rodinu se částka na jednoho člověka snižuje. „Byl bych rád, kdyby úprava byla možná buď od pololetí, nebo třeba od 1. září,“ uvedl Jurečka. Nová částka ještě není stanovena. 

Deník ve spolupráci se společností pro zdravé rodičovství Aperio přináší souhrn toho nejdůležitějšího, co pro rodiny s dětmi platí už nyní a je možné o to požádat.

Cestování vlakem. Ilustrační snímek
Extrémní sleva za jízdné končí. Studenti i důchodci si od dubna připlatí

Porodné
Dávka při narození prvního a druhého dítěte pro matku (případně otce či jiného člověka, který převzal dítě do péče). Podmínkou je, že čistý příjem domácnosti v kalendářním čtvrtletí před porodem nepřesáhl 2,7násobek životního minima. U prvního dítěte činí porodné 13 tisíc korun, u druhého 10 tisíc korun, u dvojčat 23 tisíc korun.

Mateřská dovolená
Žena na ni nastupuje zpravidla na počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však na počátku osmého týdne. V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě jí toto pracovní volno přísluší po dobu 28 týdnů, v případě porození vícerčat 37 týdnů. Po tu dobu zaměstnavatel nesmí (až na výjimky – kupříkladu přesun nebo zánik firmy) dát zaměstnankyni výpověď.

Peněžitá pomoc v mateřství
Dávka nemocenského pojištění, jejímž smyslem je nahrazení předchozího příjmu. Její výše činí 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Peněžitou pomoc v mateřství lze pobírat maximálně 28 týdnů, v případě vícerčat 37 týdnů. Při pobírání peněžité pomoci v mateřství a po dobu mateřské dovolené nemůže žena vykonávat práci u svého zaměstnavatele. S jeho souhlasem ale může pracovat u jiného zaměstnavatele.

Otcovská
Otec na otcovskou může v prvních šesti týdnech od narození dítěte. Poskytována je dva týdny. Nepřináší automaticky nárok na volno v zaměstnání. U zaměstnavatele musí otec žádat například neplacené volno. Výše otcovské je odvislá od průměrné výše příjmu otce za poslední rok.

Horší dostupnost nájemních bytů žene nahoru ceny nájmů.
Nedostupné byty ženou vzhůru i ceny nájmů. Letos stoupnou až o pětinu

Rodičovská dovolená
Nárokové pracovní volno. Přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci ode dne narození dítěte. Rodiče požádají o rozsah volna, maximální délka je do tří let věku dítěte. Zaměstnavatel nesmí čerpání rodičovské dovolené odmítnout a po dobu, kdy ji rodič čerpá, mu nesmí (až na výjimky – kupříkladu přesun nebo zánik firmy) dát výpověď.

Během rodičovské dovolené může rodič spolupracovat se svým zaměstnavatelem na základě původní pracovní smlouvy. Rodičovskou ale musí přerušit. Pokud mu zaměstnavatel nabídne brigádu na dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti, náplň práce musí být jiná, než která je v původní pracovní smlouvě.

Rodičovský příspěvek
Dávka státní sociální podpory, jejímž smyslem je umožnit rodiči celodenní péči o dítě. Pobírat ji může jen jeden z rodičů. Celková výše rodičovského příspěvku je 300 tisíc korun na jedno dítě, nárok na něj vzniká po ukončení mateřské dovolené. Vyčerpat jej lze do čtyř let věku dítěte.

Přídavek na dítě
Rodič na něj má nárok u nezaopatřeného dítě, pokud rozhodný příjem rodiny (počítaný za předchozí kalendářní čtvrtletí) nepřevýšil hranici 2,7násobku životního minima. U dětí do šesti let činí příspěvek měsíčně 630 korun, od šesti do patnácti let 770 korun, u studentů od 15 do 26 let 880 korun.

Výstavba bytů Na Knížecí na pražském Smíchově.
Banky v Česku přitvrdily. Každý pátý žadatel hypotéku nedostane

Školkovné
Rodiče si v daňovém přiznání mohou uplatnit slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení (jeslí, mateřské školy či dětské skupiny). Školkovné odpovídá výši výdajů (kromě stravného), které rodič prokazatelně vynaložil za umístění dítěte do předškolního zařízení. Maximální výše školkovného se mění podle minimální mzdy. Ta byla loni 15 200 korun (letos je o tisícovku vyšší).

Ošetřovné
Krátkodobé ošetřovné na dítě, které onemocnělo nebo mělo úraz, mohou čerpat jedině lidé, kteří jsou zaměstnanci. Činí 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Rodič nebo blízký příbuzný je může čerpat nejvýš devět dnů, samoživitelé dětí do šestnácti let šestnáct dnů.

Průvodce zákony pro rodiče
V rozsáhlejší formě a s řadou dalších informací Aperio nabízí ke stažení všem zájemcům zdarma online publikaci „Průvodce zákony pro rodiče“.