Sprostě mi nadává, hází kameny na zahradu. Také na nás vystrkuje zadek. Takto nedávno Deníku líčil problémového souseda muž na Litoměřicku.

V dalším z případů stupňované nevraživosti například žena trvale pozoruje sousedovo bydlení a chování a při jakékoliv příležitosti ho hlasitě napadá či jednou dokonce polila vodou. „Opakované výpady sousedů bez vážných příčin jsou klasickými sousedskými spory, které mohou mít kořeny i v konfliktech předchozích generací,“ konstatoval právník advokátní kanceláře endors Jiří Vojtek.

Kamerami si střeží svůj majetek stále více lidí. Jak se ale bránit, pokud máte obavy, že soused sleduje bystrým okem i váš dům? Na kamerový systém platí přísná pravidla.
Co dělat, když vás šmíruje soused? Právník radí, jak bojovat s cizími kamerami

Dodal, že v krajních případech může být dokonce porušováno ústavní právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a nedotknutelnosti soukromí.

Jak se bránit? „Právě pro obranu proti takovému jednání souseda je nejvíce účinné přestupkové řízení řešené na úrovni obce,“ vysvětlil Vojtek.

Nestyďte se volat policii

Jakýkoliv takový výpad mezi sousedy má z podstaty věci veřejný charakter, protože se neodehrál uvnitř domácnosti. Advokát proto radí situaci pokud možno pohotově zdokumentovat: nahrát si událost, přivolat svědka, a hlavně nestydět se bez váhání přivolat hlídku policie, ať už městské nebo státní, aby byla přítomna incidentu a úředně jej zaznamenala. „Pak již není třeba výpady dokazovat a vyslýchat svědky, ale stačí předložit protokol do přestupkového řízení,“ vysvětlil právník.

Nejčastějším obtěžujícím vlivem při bydlení jsou nadměrné zápachy a výpary od sousedů. Zvlášť v bytových domech. Krajní případy končí trestním stíháním a zdlouhavou soudní tahanicí. Podle advokátů je boj s extrémním zamořováním na poli práva náročný.
Co dělat, když vás soused obtěžuje smradem z cigaret? Právník rozebral možnosti

Jakmile se policie dozví, že mohlo dojít ke spáchání přestupku proti občanskému soužití (například zesměšnění, ublížení na cti, vyhrožování, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti či jiného hrubého jednání), či veřejnému pořádku, musí tato zjištění bezodkladně oznámit příslušné přestupkové komisi. Případně jsou poškozený nebo svědek oprávněni podat oznámení příslušnému orgánu sami.

Trest za přestupek

Přestupkové komise bývají zřízeny u obcí s rozšířenou působností. „Tato komise musí z úřední povinnosti do roka od incidentu důkladně prošetřit, co se stalo, a v případě zjištění porušení zákona uložit správní trest, nejčastěji pokutu,“ popsal Vojtek.

Pro jednoho domácí mazlíček, pro druhého noční můra. Pes nebo jiné zvíře může lehce vyvolat vyhrocený sousedský spor v bytovém domě či na ulici. Třeba neustálým štěkotem. Co dělat? Deník se zeptal právníka.
Co dělat, když pes obtěžuje sousedy? Právník radí, čím se lze bránit

Za takovou hrubou urážku bývá pachateli při prvním incidentu často uloženo jen napomenutí nebo zveřejnění přestupku. Až jako další stupeň bývá ukládána pokuta. Ve výši až deset tisíc korun nebo až patnáct tisíc, když stejný přestupek pachatel zopakuje. Při ukládání trestu komise musí uvážit a odůvodnit očekávanou efektivnost trestu.

Přestupková komise má podle zástupců endors dostatečné nástroje: předvolání, předvedení (proti vůli podezřelého), vykázání z veřejného místa a ukládání pořádkových pokut. Proti rozhodnutí o přestupku se lze odvolat a následně jej podrobit přezkumu u správního soudu.