Developer se chystá v sousedství postavit mnohapatrový bytový dům. Místním se to nelíbí. Mimo jiné kvůli zastínění. I takové příběhy v minulosti přinesl Deník. Nejvyhrocenější případy se od stavebního úřadu dostaly dokonce až na stůl k ombudsmanovi.

Advokátní kancelář endors připomíná, že podle stávajících vyhlášek jsou k trvalému bydlení určeny obytné místnosti, které musí mít zajištěny denní osvětlení. „Požadavek denního světla pro bydlení by pak měl být zachován i prováděcími předpisy nového stavebního zákona, který bude nabývat účinnosti postupně od začátku roku 2024,“ sdělil právník Jiří Vojtek.

Sousedský spor někdy může vyřešit přestupkové řízení. Jaké jsou další možnosti? Dozvíte se v článku.
Soused sprostě nadává, dělá vám naschvály? Právník radí, čím vším se lze bránit

Bez světla vyvstává problém. Obytné místnosti bytů, které tyto požadavky nesplňují, nelze podle Vojtka zkolaudovat k bydlení a jejich užívání k bydlení proto lze klasifikovat jako přestupek. Ten postihnou stavební úřady, když jej zjistí při provádění kontrolní prohlídky, obvykle na podnět od třetích osob.

Jak řešit i jiné sousedské spory? Rady přinášíme v seriálu Deníku ZDE.

Při zjištění spáchání přestupku hrozí vlastníkovi stavby pokuta, i opakovaná. „Dokud vlastník od neoprávněného užívání stavby neupustí, nebo neprovede odpovídající úpravy, které umožní kolaudaci prostor pro bydlení,“ upřesnil právník.

Co se týká státu, ten je oprávněn kontrolovat dodržení denního osvětlení pouze ve školách a na pracovištích, do bytů naopak přístup nemá.

Míra zastínění

Loni kupříkladu v Brně řešili dopady plánované výstavby nové desetipodlažní budovy. Proti podobě bytovky se postavili nejen zástupci společenství vlastníků jednotek ze sousedství, ale i tamního gymnázia, které by jako škola nesplnilo podmínku dostatečného přístupu denního světla do učeben.

Vlastník nemovitosti, která by mohla být nad přípustnou míru zastíněna novou výstavbou, má právo vznášet námitky proti ní. „Je však nutné takto konat již v průběhu územního nebo jiného řízení, ve kterém má být záměr nové výstavby povolován,“ upozornil Vojtek. Pokud by ani tato obrana nevedla k zabránění zastínění, lze se následně obrátit i na správní soudy.

Vlastník bytu nově poskytuje ubytování cizím osobám. Sousedé si stěžují na jejich chování, cítí se obtěžováni pro ně neznámými lidmi narušujícími místní poměry. Jak řešit takový problém? Dočtete se v našem článku
Ze sousedova bytu je noclehárna? Právník radí, jak a s kým takovou situaci řešit

Míru zastínění obvykle řeší studie zpracovaná akreditovaným projektantem, vždy podle místně platných předpisů, který obvykle posuzuje dodržení odstupových vzdáleností staveb či takzvaných odstupových úhlů.

„Stavebník pak v reakci na námitky musí v řízení obhájit, že plánovaná výstavba nezastiňuje okolí nad předepsanou míru. Pokud by uvažovaný stavební záměr tato kritéria nesplnil, musí stavebník projekt výstavby změnit tak, aby k nepřiměřenému zastínění nedocházelo,“ vysvětlil Vojtek.