„Jako malý kluk jsem se rád motal doma v kuchyni. Proto pro mě byla v patnácti letech kuchařina jasná volba. Obor mě bavil natolik, že jsem se dostal do slováckého vinařského kraje do Bzence a na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, kde jsem vystudoval obor technologie a řízení v gastronomii. Do dnešních dnů se stále točím kolem jídla a potravin. V současné době pracuji ve Dvoře Králové v oddělení kvality společnosti Carla. Od roku 2014 jsem také zastupitel a členy rady města.“

Skauting, kterému věnuje svůj volný čas, ho uchvátil již v mládí: „Se svou snoubenkou bydlím ve městě Rtyně v Podkrkonoší, kde dlouhodobě působím jako skautský vedoucí v místním středisku ‚Permoník‘. Ke skautingu jsem se dostal asi někdy v první nebo druhé třídě, kdy si kluci ve škole vypravovali, že udělají výpravu na hrad Vízmburk. V té době jsem neměl ani potuchy, že tu máme nějakou zříceninu, a to hned za humny. A toto, pro mě tak tajemné místo, mě lákalo. Pan školník Láďa Verner, jak ho tu ve Rtyni všichni znají, ve mně položil dobré základy. Já vedu kluky asi od 2. třídy až do devítky, některé i déle. Devět let jsem zastupoval vedoucí našeho střediska a od podzimu roku 2020 jsem se stal vedoucím 1. chlapeckého oddílu, v němž bylo z důvodu neustále rostoucí členské základny nutné přizpůsobit vnitřní organizaci novým změnám. Zcela jistě tak navazuji i na historické uspořádání, kdy ve Rtyni byl jenom chlapecký oddíl. K dnešnímu dni máme v oddíle kolem třiceti hochů. Snažím se, aby se z těchto kluků stali dobří parťáci nejenom ve spolku, ale i mimo něj, aby z nich vyrostli plnohodnotní dobří lidé, kteří (si) vždy pomůžou, bude-li třeba a nezkazí žádnou legraci. Baví mě sledovat, jak dělají pokroky, jak zrají, jak každého baví něco jiného a jak to, co se naučí, předávají dál a přidávají k tomu svoje myšlenky a nápady. Mým cílem je, aby se v každé družině našel alespoň další pokračovatel – vedoucí. Mnoho povedených dobrodružných výprav a táborů, které jsem uskutečnil (ne sám) je asi důkazem toho, že mířím správným směrem. Na všech akcích nenápadně zapojuji účastníky do její samotné organizace.“

Během svého působení jako vedoucí skautského oddílu zaznamenal Stanislav Řezníček také mnoho úspěchů: „Mezi mé asi největší úspěchy, které bych vypíchnul, patří bez pochyby některá přední místa hochů v okresních či krajských vlčáckých/skautských závodech, první místo družiny Lišáků na největším skautském florbalovém turnaji v ČR, nebo množství hlasů, které přineslo krásné třetí místo naší rtyňské Lípě svobody v anketě Strom roku 2018.“

Bohužel současná epidemiologická situace poznamenala i činnost skautů. „Současná pandemická situace naší zájmové činnosti nepřeje. Jsme proto nuceni se přesunout do online prostředí, což není vůbec ono a mně to nevyhovuje. Proto jsem pro naše členy, kamarády, rodiče a známé připravil pátrací hru po zakopaném rtyňském pokladu, abych je vytáhl od obrazovek. Nyní se intenzivně věnuji přípravě tábora, který bude poprvé od roku 1969 čistě jen chlapecký. Také se blíží náš v pořadí již 15. skautský vyhlášený ples ve Rtyni, který navštěvuje až čtyři sta lidí prahnoucích po zábavě. Uvidím, jak vše dopadne a možná se potkáme a uslyšíme nejenom online,“ doplňuje Stanislav Řezníček a my mu přejeme, aby se všechny akce, které skauti ve Rtyni v Podkrkonoší plánují, vydařily dle jejich představ a přání.