Na co by si měli dát lidé v domech v postižené oblasti nejvíce dát pozor, než je stihne prohlédnout statik?
V případě, že je dům viditelně poškozený, chybí mu střecha nebo na něm jsou silné trhliny, neměl by do něj nikdo vstupovat bez předchozí konzultace se statikem. V případech, kdy jsou lidé silně rozrušeni, mají sklon podcenit skutečnosti, které mohou být nebezpečné a ve výsledku ohrozit jejich zdraví.

Mají statici v Česku již nějaké zkušenosti s domy poškozenými tornádem?
Nevím, jestli přímo tornádem, ale vítr je častou příčinou poškození budov. Většinou se nejedná o tak devastující průběh, ale zkušenosti s tímto typem poruch naši statici mají.

Zkáza po tornádu.
Hasiči: Sobota na jižní Moravě byla horká, dlouhá, únavná a psychicky náročná

Jaké nebezpečí u nich může obvykle hrozit? V čem bývá takové poškození odlišné třeba od poškození povodněmi?
Nebezpečné jsou oba důvody. Na rozdíl od větru bývají u povodní poškozeny často základy budov, což je pro opravu a cenu stavebních prací většinou závažnější skutečnost. Vlhkost se také ze zdí odstraňuje velice dlouho, často to mohou být i čtyři roky. Obecně bych soudil, že povodně mají více devastující dopady, poslední tornádo je bohužel výjimkou.

Dá se již na první pohled poznat, že takový dům není v pořádku?
Dům, který není v pořádku, vykazuje viditelné poruchy. Na zdech jsou trhliny, dřevěné konstrukce jsou zdeformované. U povodní nemusí být poruchy na první pohled tak závažné, ale následně se mohou projevit například z důvodu podemletí základů proudící vodou. Zdánlivě málo porušený dům tak může být ve výsledku neopravitelný.


Co by tedy lidé postižení tornádem měli udělat?
V každém případě bych doporučoval nepodceňovat situaci a spojit se s odborníkem – statikem. Naše komora má na každé oblasti seznamy statiků a statici jsou rovněž evidováni u hasičské záchranné služby pro případ mimořádných událostí. Existují také smlouvy mezi kraji a ČKAIT, které byly uzavřeny po povodních pro případy živelných katastrof.

Budete mít k dispozici dost odborníků? Jak dlouho jim může trvat, než postižené domy zkontrolují?
ČKAIT disponuje širokou řadou odborníků z oboru statika. Obory statika a dynamika nebo mosty a inženýrské konstrukce se zabývá přes 2300 lidí. Jen v Jihomoravském kraji je to přes pět set odborníků. Myslím, že první kontrola bude trvat přibližně týden, potom se budou podrobně posuzovat vytipované budovy. Záleží na tom, kolik lidí kraj přizve, a jak bude organizovat prohlídky. Doba se vždy počítá podle počtu nasazených osob. Posudky a výpočty budou následovat po kontrolách.

Jihomoravští hasiči pomáhali v sobotu se stabilizováním domů v tornádem zasažených Lužicích.
Odklízecí práce po tornádu pokračují. Elektřinu stále nemá 2400 domácností

Na jižní Moravě se domy často staví v jedné řadě podél ulic tak, že na sebe přímo navazují. Může to být z pohledu statiků spíš výhoda, anebo nevýhoda?
Na naši práci tato skutečnost většinou nemá vliv. Pouze v případě, že jsou nosné konstrukce společné pro oba sousední objekty, je nutné posuzovat rozsah demolice tak, aby neohrozila statiku druhého domu.

Kolik peněz obvykle lidé za "vyšetření" domu statikem musí zaplatit?
Cena za posudek je velmi rozdílná a odvíjí se od pracnosti a časové náročnosti samotného posouzení. Zpracovat některý posudek může trvat dvě hodiny, a jiný několik dní. Informativní ceník a hodinové sazby jsou uvedeny na stránce cenyzaprojekty.cz.

Musí to postižení lidé platit sami, nebo se na tuto službu vztahuje pojištění?
Podle mých zkušeností prohlídku a posouzení statikem platí zpravidla ten, kdo si posudek objednal. Většinou je to při haváriích hasičský záchranný sbor nebo policie. Záleží ale na smlouvách, pojišťovna může následně tyto práce proplatit. Při povodních v roce 2002 naopak platil posudky v Plzeňském kraji kraj a město Plzeň. Bylo to bráno jako pomoc postiženým občanům.