Předchozí
1 z 13
Další

Medik Tomáš Sychra působil v Keni

Letos v létě Tomáš Sychra strávil měsíc na Humanitární misi v nemocnici Itibo, kterou spravuje a rozvíjí nevládní humanitární organizace Adra, o.p.s. v jihozápadní části Keni.

Od roku 2014 studuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy obor Všeobecné lékařství. Po absolvování by se chtěl věnovat chirurgii.Zdroj: archiv Tomáše Sychry

O své zkušenosti v Keni řekl: „Jako člen týmu, který se skládal z šesti mediků a tří lékařů, jsem se pod supervizí staral o pacienty s nejrůznějšími diagnózami a obtížemi.

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení na Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem.Zdroj: archiv Tomáše Sychry

V týmu jsme se střídali v práci na ambulanci, lůžkovém oddělení, porodnici, oddělení intenzivní péče, chirurgické službě, ale i službě na „domečku“ (vaření, praní, uklízení).

Fotografie z humanitární mise v nemocnici Itibo, kterou spravuje a rozvíjí nevládní humanitární organizace Adra, o.p.s. v jihozápadní části Keni.Zdroj: archiv Tomáše Sychry

V rámci hodiny jsme mohli vystřídat funkce údržbáře, sanitáře, bratra, lékaře nebo kuchaře. Jednoduše jsme dělali to, co bylo zrovna nejvíce užitečné pro tým a péči o pacienty.

Fotografie z humanitární mise v nemocnici Itibo, kterou spravuje a rozvíjí nevládní humanitární organizace Adra, o.p.s. v jihozápadní části Keni.Zdroj: archiv Tomáše Sychry

Keňa Vás přinutí se zamyslet a uvědomit si základní hodnoty lidského bytí, které bereme téměř všichni jako samozřejmost, ale velká část populace na zemi je v úplně jiné situaci.“

Fotografie z humanitární mise v nemocnici Itibo, kterou spravuje a rozvíjí nevládní humanitární organizace Adra, o.p.s. v jihozápadní části Keni.Zdroj: archiv Tomáše Sychry

Tomáš Sychra je rovněž členem Akademického senátu na své fakultě (senát je obdoba Parlamentu, volí rektora/děkana, schvaluje rozpočet apod.).

Fotografie z humanitární mise v nemocnici Itibo, kterou spravuje a rozvíjí nevládní humanitární organizace Adra, o.p.s. v jihozápadní části Keni.Zdroj: archiv Tomáše Sychry

Jako studentský senátor Akademického senátu Univerzity Karlovy a její 3. lékařské fakulty se aktivně zapojuje do vedení, směřování a rozvíjení akademické obce.

Společná fotografie z Veletrhu práce 3. LF UK – TRIMED JOB 2018, jenž je určen studentům lékařských i nelékařských oborů z celé České republiky.Zdroj: archiv Tomáše Sychry

Jako místopředseda fakultního studentského spolku TRIMED organizoval Studentskou vědeckou konferenci, kde studenti, podílející se na výzkumných aktivitách, prezentují své výsledky nebo Veletrh práce 3. LF UK - TIMED JOB a mnoho dalších akcí.

Senátorky a senátoři Akademického senátu a členky a členové kolegia děkana při příležitosti zvolení nového děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pana profesora Petr Widimského.Zdroj: archiv Tomáše Sychry

Byl také členem fakultního studentského hudebního sboru A Patella, jehož hlavní myšlenkou je vytvořit přátelské prostředí, kde by se mohli studenti podílet na společném zážitku z hudby, na kulturním propojení, odbourávat bariéry mezi národnostmi i studijními programy.

Ve volném čase se také zapojil do projektu Running With Those That Can’t (RWTTC).Zdroj: archiv Tomáše Sychry

Ve svém volném čase se věnuje různým aktivitám.

Fotografie je z přístavního města Grado na třetí expedici s názvem „Tour de Venice“ (Praha – Benátky), při které spolu s kamarádem ujeli přes 1100 km.Zdroj: archiv Tomáše Sychry

Například se zapojil do projektu Running With Those That Can’t (RWTTC), jejímž základním cílem je zvýšení viditelnosti a povědomí o osobách se speciálními a komplexními potřebami a pomoc s jejich integrací do činností každodenního života.

Byl také členem fakultního studentského hudebního sboru A Patella.Zdroj: archiv Tomáše Sychry

Pro naplnění tohoto cíle si členové RWTTC zvolili sportovní běžecké události, které tvoří osu aktivit charity.

Byl také členem fakultního studentského hudebního sboru A Patella.Zdroj: archiv Tomáše Sychry

S kamarádem Honzou Hartmanem také podnikl několik expedicí na kole.

Jako student gymnázia byl také členem Přírodovědného klubu NATURA, se kterým pravidelně vyjížděl na přírodovědné expedice a tábory. Na fotografii je vítězným tým projektu Labské příběhy.Zdroj: archiv Tomáše Sychry